Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szybkie Eksperymentowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234A-KDPL-SZEK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szybkie Eksperymentowanie
Jednostka: Centrum Projektów Rozwojowch
Grupy: Szkoła Doktorska - Warsztat badacza
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Kod wydziałowy:

SZEK

Numer wersji:

1

Pełny opis:

Projektowanie prototypów urządzeń elektronicznych i aplikacji z użyciem platform Processing, Arduino i MicroPython:

• Wstęp do platform Arduino, Micropython oraz Processing – zapoznanie uczestników z modułami (czujnikami, oraz elementami wykonawczymi), bibliotekami do obsługi urządzeń, korzystanie z bazy wbudowanych przykładów

• Budowa mini projektu – gry z użyciem modułów i platform Arduino i Processing, Micropython, testowanie prototypu przez innych doktorantów biorących udział w zajęciach, doskonalenie w oparciu o obserwację i wywiad.

Druk 3D (praktyczne aspekty szybkiego prototypowania przy użyciu technik druku przestrzennego):

• Komputerowe projektowanie modeli 3D – kurs obejmuje podstawowe zagadnienia projektowania 3D przy użyciu/z wykorzystaniem programów inżynierskich, takich jak np. Fusion 360, SolidWorks, Inventor czy AutoCad. W ramach zajęć doktoranci samodzielnie zaprojektują i wyeksportują pliki graficzne, które będą wydrukowane i obrabiane w kolejnych etapach.

• Przygotowanie wydruków – w ramach tej części omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z obsługą programów przekształcających modele 3D na język g-code obsługiwany przez większość drukarek 3D i maszyn CNC. Doktoranci zapoznają się z podstawą obsługi najbardziej znanych programów takich jak np. Cura, Slic3r, Repetier-Host.

• Obsługa drukarek 3D – omówienie podstaw obsługi drukarek 3D (przygotowania do wydruku, konserwacji), najczęściej występujących problemów jak również wad i zalet różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Studenci wydrukują elementy przygotowane przez siebie w poprzednich etapach z możliwością praktycznego zaobserwowania ewentualnych błędów popełnionych podczas projektowania.

• Obróbka końcowa wydruków – przedstawienie podstawowych technik obróbki wydruków 3D obejmujących zarówno metody mechaniczne (szlifowanie, docinanie, poprawne usuwanie podpór jak i chemiczne (wygładzanie powierzchni z wykorzystaniem rozpuszczalników, malowanie aerografem).

Planowanie eksperymentów:

Celem zajęć jest wprowadzenie doktorantów w problematykę projektowania procesów w nauce i przemyśle na przykładzie tablic ortogonalnych, metody Taguchiego.

• Określanie celu eksperymentu. Ustalenie charakteru zmiennych niezależnych i zależnych.

• Określenie planu eksperymentu: ustalenie stopni swobody, wybór tablicy ortogonalnej, przypisanie zmiennych do tablicy, opracowanie planu eksperymentu, ustalenie kolejności wykonania eksperymentu.

• Uzupełnienie tablicy ortogonalnej o wyniki. Wykreślna analiza efektów głównych i interakcji.

• Ocena poziomu istotności wpływu poszczególnych czynników na wynik eksperymentu.

Przygotowanie koncepcji rozwiązania niedookreślonego problemu w oparciu o elementy metodyki Design Thinking (definiowanie problemu, wywiady z potencjalnym użytkownikiem rozwiązania, budowa prototypu rozwiązania, testowanie) – praca w grupach.

Projekt:

Budowa i oprogramowanie prototypu prostego urządzenia wspomagającego prowadzenie badań w laboratorium lub prezentacji wyników, aplikacji lub systemu z użyciem gotowych bibliotek dla Arduino, MicroPython lub Processing.

Literatura:

[1] Casey Reas, Ben Fry, Processing, MIT Press, 2014.

[2] Beverly Rudkin Ingle, Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy, Helion, 2015.

[3] Simon Monk, Arduino dla początkujących. Podstawy i szkice, Helion, 2018.

[4] Stephen Prata, Język C. Szkoła Programowania, Helion, 2016.

[5] Anna Kaziunas France, Świat druku 3D. Przewodnik, Helion, 2014.

[6] Jesse Harrington Au , 3D CAD I Autodesk 123D, Emily Gertz, Helion, 2016.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Manujło
Prowadzący grup: Andrzej Manujło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia zintegrowane - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Manujło
Prowadzący grup: Andrzej Manujło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia zintegrowane - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Manujło
Prowadzący grup: Piotr Firek, Andrzej Manujło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia zintegrowane - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)