Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski 2 - poziom B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 639A-ETxxx-IEP-JA2Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski 2 - poziom B1
Jednostka: Ośrodek Kształcenia na Odległość
Grupy: ( Język angielski )--inż. za. o.-EITI
( Język angielski )-inż. za. o.-MECH
( Język angielski )-inż. za. o.-WE
( Przedmioty razem )--inż. za. o.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

JA2Z

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Opanowanie programu i ukończenie przez studenta poziomu ponadpodstawowego (B1). Student powinien nabyć umiejętności porozumiewania się w języku angielskim na poziomie B1 (Pre-Intermediate) wg. opisów umiejętności podanych w tabeli CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

Pełny opis:

Program podzielony jest na 4 moduły (M6, M7, M8, M9), zgodnie z poziomami nauczania obowiązującymi studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w SJO PW.

Literatura:

Podręcznik: New Language Leader Intermediate + MyLab; David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Andrew Reid; Person 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna słownictwo dotyczące omawianych tematów, zna formy omawianych rodzajów tekstów, zna omawiane zagadnienia gramatyczne.

Umiejętności

Pisanie: Student potrafi tworzyć różne rodzaje tekstów – zrobić notatki napisać wiadomość, wypełnić formularz, napisać poradę. Potrafi napisać prosty list/e-mail prywatny, oraz formalny list np. motywacyjny do pracy

Czytanie: Student potrafi przeczytać i zrozumieć tekst dotyczący danego tematu, tekst dotyczący zagadnień związanych z dniem codziennym, potrafi przeczytać i zrozumieć rubryki w formularzu. Potrafi zrozumieć główne wątki tekstu z zakresu studiowanej dziedziny.

Mówienie: Student potrafi wypowiadać się na tematy takie jak problemy dnia codziennego, wspomnienia, potrafi brać udział w rozmowie towarzyskiej i wymieniać informacje. Potrafi wyrazić swoje zdanie i opinię oraz potrafi uzasadnić swoje zdanie.

Słuchanie: Student potrafi zrozumieć wypowiedzi na tematy miejsca pracy, miejsca zamieszkania, rodziny, zakupów. Rozumie audycję radiową dotyczącą omawianego tematu.

Kompetencje społeczne

Student jest w stanie radzić sobie rozmowach. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi dostosować rejestr wypowiedzi do różnych sytuacji (formalnych i nieformalnych).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wesołowska
Prowadzący grup: Katarzyna Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wesołowska
Prowadzący grup: Katarzyna Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wesołowska
Prowadzący grup: Katarzyna Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wesołowska
Prowadzący grup: Katarzyna Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wesołowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wesołowska
Prowadzący grup: Katarzyna Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wesołowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Kategoria opłat przedmiotu:

Język

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malinowska
Prowadzący grup: Anna Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)