Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom C1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 639A-ETxxx-IEP-JA4Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - poziom C1
Jednostka: Ośrodek Kształcenia na Odległość
Grupy: ( Język angielski )--inż. za. o.-EITI
( Przedmioty razem )--inż. za. o.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

JA4Z

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Rozwój znajomości angielskiego na poziomie C1 zgodnie z E.O.K.J. w zakresie języka specjalistycznego i akademickiego.

Nauczenie studentów sporządzania notatek w czasie wykładów z ich dziedziny oraz ich wykorzystanie, jak również sporządzania raportów zwięzłych w punktach lub rozszerzonych.

Umożliwienie studentom swobodnego pisemnego i ustnego porozumiewania się na tematy naukowe - czytanie literatury fachowej (strony internetowe, artykuły prasowe, książki) w języku angielskim.

Przygotowanie studentów do uczestniczenia w wykładach, zajęciach i seminariach na uczelniach zagranicznych.

Nauczenie studentów krytycznego wypowiadania się na piśmie, wypełniania formularzy, pisania instrukcji, przygotowywania projektów w formie pisemnej zgłaszanych do grantów, pisania artykułów naukowych, w tym włączania do nich diagramów, tabel, odnośników, itp.

Pełny opis:

Leksyka, struktury gramatyczne, oraz składnia z następujących dziedzin + ćwiczenie umiejętności posługiwania się nimi; rozwijanie umiejętności studiowania - szybkie czytanie ze zrozumieniem, samoocena, metody powtarzania materiału, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem.

Proces badawczy – biblioteka i Internet, seminaria i konferencje.

Granty – pisanie projektów, zgłaszanie projektu.

Praca – europejskie c.v., portfolio, formularze, etyka zawodowa; osobowość; udział w konkursach, itp.

Własność intelektualna – etyka, copyright, patenty; język zarządzania, marketingu, komunikacji, podejmowania decyzji i negocjacji, praca w zespole

Matematyka – skomplikowane równania, terminologia, macierze, funkcje, teza i przeprowadzenie dowodu.

Informatyka – systemy operacyjne, diagramy, wykresy, schematy; instrukcja działania; zabezpieczanie danych, zjawisko hackerów; robienie notatek, pisanie raportów, opis procesu, opis doświadczenia.

Język mediów – umiejętność wyboru, radzenie sobie z nieznanym słownictwem, skróty; wyłapywanie najważniejszych informacji w czasie słuchania/oglądania; manipulacja; wyszukiwanie i zastosowanie informacji; słowotwórstwo; pisanie artykułów naukowych; parafrazowanie, pisanie streszczeń.

Tło kulturowe – wymiana naukowa, kontakty ze światem naukowym i akademickim z innych państw; różnice kulturowe; rejestry językowe.

Literatura:

Autorskie materiały prowadzącej przedmiot z ESP i EAP oraz jej autorski skrypt umieszczony i 132 / 200

Program studiów - Elektronika i Telekomunikacja Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej Opis przedmiotu dostępny na stronie OKNA.

Wybrane ćwiczenia z Oxford English for Information Technology, Eric H. Glendinning, John McEwan, OUP.

Materiały video z ESP i Eap z TEDx/YouTube z opracowanymi do nich zadaniami autorstwa prowadzącej przedmiot;

Autorskie strony internetowe;

Linki docelowe podawane razem z zadaniami w trakcie kursu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Olechowska
Prowadzący grup: Teresa Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Olechowska
Prowadzący grup: Teresa Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Olechowska
Prowadzący grup: Teresa Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Olechowska
Prowadzący grup: Teresa Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Olechowska
Prowadzący grup: Teresa Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malinowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Olechowska
Prowadzący grup: Teresa Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Olechowska
Prowadzący grup: Teresa Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Olechowska
Prowadzący grup: Teresa Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Olechowska
Prowadzący grup: Teresa Olechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-16)