Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 639A-ETxxx-IEP-PFZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki
Jednostka: Ośrodek Kształcenia na Odległość
Grupy: ( Przedmioty pierwszego roku )-inż. za. o.-WE
( Przedmioty podstawowe )--inż. za. o.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-inż. za. o.-MECH
( Przedmioty podstawowe )-inż. za. o.-WE
( Przedmioty razem )--inż. za. o.-EITI
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

PFZ

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie w zwarty i poglądowy sposób podstawowych pojęć i prawidłowości fizycznych. Położono nacisk na ukazanie fundamentalnego i uniwersalnego charakteru praw fizyki. Uwypukla się prostotę opisu zjawisk przyrody bez uciekania się do zaawansowanego aparatu matematycznego. Mimo elementarnego charakteru wykładu włączone zostały zarysy teorii względności i fizyki mikroświata, których przyswojenie jest ważne w rozumieniu przyrody.

Pełny opis:

Mechanika - wprowadzenie, kinematyka, dynamika, zasady zachowania w mechanice, drgania.

Mechanika relatywistyczna, elementy termodynamiki - podstawowe pojęcia termodynamiki, zasady termodynamiki, teoria kinetyczna, termodynamika statystyczna. Elektromagnetyzm - pole elektryczne, prąd, pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna, fale elektromagnetyczne, optyka falowa, elementy fizyki kwantowej.

Struktura mikroświata - budowa atomu i jądra, cząstki elementarne.

Literatura:

1. https://openstax.pl/pl/

2. D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy Fizyki, t.1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019. Książka dostępna w formie elektronicznej (Biblioteka Główna PW)

3. J.Walker, Podstawy Fizyki, Zbiór Zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

4. J. Orear, Fizyka, tom 1 i 2. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993

Efekty uczenia się:

Wiedza - związana jest z uzyskaniem fundamentalnej wiedzy o strukturze i oddziaływaniach a w szczególności:

Mechanika - kinematyka, dynamika, zasady zachowania w mechanice, drgania, mechanika relatywistyczna.

Elementy termodynamiki - podstawowe pojęcia termodynamiki, zasady termodynamiki, teoria kinetyczna, termodynamika statystyczna. Elektromagnetyzm - pole elektryczne, prąd, pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna, fale elektromagnetyczne, optyka falowa, elementy fizyki kwantowej.

Struktura mikroświat - budowa atomu i jądra, cząstki elementarne.

Umiejętności - wykorzystanie ogólnych praw fizyki do rozwiązania konkretnych problemów, dobór metod rozwiązania, świadomość dokonanych przybliżeń, interpretacja wyników.

Przyswojenie i zrozumienie materiału z fizyki oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań wymaga umiejętnego (selektywnego) sięgania do rekomendowanych i innych źródeł zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych.

Kompetencje społeczne - wiedza z fizyki będącej nauką fundamentalną jest zaczynem refleksji o charakterze ogólnym. Ma wpływ na światopogląd i rozwija świadomość konieczności stałego pogłębiania i rozszerzania wiedzy.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dynarowska, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Monika Dynarowska, Magdalena Seroczyńska, Elżbieta Szerewicz, Krystyna Wosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Kategoria opłat przedmiotu:

Przedmiot

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Dynarowska, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Monika Dynarowska, Magdalena Seroczyńska, Elżbieta Szerewicz, Krystyna Wosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Kategoria opłat przedmiotu:

Przedmiot

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 75 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 75 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: Tomasz Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 75 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: Tomasz Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 75 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: Tomasz Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 75 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: Tomasz Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 75 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: Tomasz Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 75 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: Tomasz Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 75 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: Tomasz Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-16)