Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-00000-IZP-0031 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka 2
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 2, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Przedmioty z sem. 2, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Przedmioty z sem. 2, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Przedmioty z sem. 2, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Matczak
Prowadzący grup: Katarzyna Matczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Literatura:

Bibliografia

[1] Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski ”Metody numeryczne”, WNT, W-wa

2005,

[2] R. Larson, B. H. Edwards Calculus Ninth Edithon, USA 2010,

[3] H. Łubowicz, B. Wieprzkowicz " Matematyka" , Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 1999,

[4] J. Niedoba,W.Niedoba," Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe", Wydawnictwo AGH, Kraków 2001,

[5] R. Rudnicki "Wykłady z analizy matematycznej", PWN Warszawa 2006,

[6] W. Stankiewicz "Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych", część IA,B, PWN, Warszawa 1995.

Uwagi:

ZAKŁAD MATEMATYKI I FIZYKI

Regulamin zaliczenia i egzaminu przedmiotu

MATEMATYKA

ROK AKADEMICKI 2020/21

STUDIA NIESTACJONARNE – SEMESTR DRUGI

Obecność na ćwiczeniach z Matematyki jest obowiązkowa oraz zalecany jest udział w wykładach. Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. W czasie wykładów będzie możliwe uzyskanie punktów z przedmiotu, które mają wpływ na ocenę z wykładu i ocenę końcową. Żeby uzyskać pozytywną ocenę końcową z przedmiotu wszystkie prace muszą być zaliczone. Prace odbywają się w trybie zdalnym i zaczynają się od napisania oświadczenia o samodzielności wykonania, żeby mogły być podstawą do zaliczenia efektów kształcenia. Każda kartka musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu uzyskuje student, który zdobył co najmniej 20 punktów na ćwiczeniach, które odbywają się w formie zdalnej. Dwa kolokwia odbywają się 28.03.2021 i 16.05.2021. Za każde z kolokwiów student może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Możliwe jest przesunięcie terminów, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenia. Poza zajęciami, w terminie, ustalonym ze studentami, mogą odbyć się poprawy kolokwiów. Za poprawę student może uzyskać maksymalnie 15 punktów. Żeby zaliczyć kolokwium poprawkowe należy uzyskać co najmniej 10 punktów. Ocenę z zaliczenia przedmiotu ustala się według następujących zasad:

(20,24 pkt]-ocena 3,0

(24,28 pkt]-ocena 3,5

(28,32 pkt]-ocena 4,0

(32,36 pkt]-ocena 4,5

(36,40 pkt]-ocena 5,0.

Egzamin składa się z zadań otwartych, które student rozwiązuje samodzielnie w trakcie terminów podanych w harmonogramie sesji. Zadania na egzaminie dotyczą wskazanych przez wykładowcę umiejętności oraz treści teoretycznych z wykładu. Student za egzamin może uzyskać 40 punktów. Ponadto w czasie wykładów, w formie zdalnej, odbędą się dwa sprawdziany (każde po 10 pkt.), za które student może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Do ustalenia oceny z wykładu, punkty uzyskane z egzaminu są sumowane z punktami ze sprawdzianów. Ocenę z wykładu z przedmiotu ustala się według następujących zasad:

(30-36 pkt. ] -ocena 3,0

(36-42 pkt.]-ocena 3,5

(42-48 pkt.]-ocena 4,0

(48-54 pkt.]- ocena 4,5

(54-60 pkt.] – ocena 5,0.

Do ustalenia oceny końcowej z przedmiotu, punkty uzyskane z egzaminu są sumowane z punktami z zaliczenia ćwiczeń. Ocenę końcową z przedmiotu ustala się według następujących zasad:

(50-60 pkt. ] -ocena 3,0

(60-70 pkt.]-ocena 3,5

(70-80 pkt.]-ocena 4,0

(80-90 pkt.]- ocena 4,5

(90-100 pkt.] – ocena 5,0.

Osoby, które uzyskały ponad 20 punktów z dwóch kolokwiów i ponad 10 punktów ze sprawdzianów mogą przystąpić do terminu zerowego egzaminu, który odbywa się w czasie ostatnich zajęć w semestrze. Osoby, które nie uzyskały zaliczenia, mogą się o nie starać przystępując do zaliczenia poprawkowego. Zaliczenie poprawkowe odbędzie się w czasie ostatniego zjazdu. Zaliczenie poprawkowe obejmuje zakres treści programowych z ćwiczeń danego semestru.

Odpowiedzialny za przedmiot

Katarzyna Matczak

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Matczak
Prowadzący grup: Katarzyna Matczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.