Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka II 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-00000-MSP-0010 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka II 1
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia stacjonarne II stopnia, WBMiP
Przedmioty z sem.1, studia stacjonarne II stopnia, WBMiP
Przedmioty z sem.1, studia stacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Matczak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Matczak
Prowadzący grup: Katarzyna Matczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Literatura:

Bibliografia

[1] Jasiulewicz Helena, Kordecki Wojciech”Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

matematyczna. Przykłady i zadania”, GiS Wrocław.

[2] Zbigniew Pawłowski, Statystyka matematyczna, Warszawa, PWN 1976.

[3] J.Wolska Bochenek, A.Borzymowski, J.Chmaj, J.Tryjarska Zarys teorii równań

całkowych i równań różniczkowych cząstkowych, PWN, Warszawa 1982,

[4] Lawrence. C Evans Równania różniczkowe cząstkowe, PWN, Warszawa 2002,

[5] E. Kącki równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach z fizyki i techniki, WNT, Warszawa 1992,

[6] H. Marcinkowska, Wst¸ep do teorii równań różniczkowych cząstkowych , PWN, Warszawa 1986,

[7] G.M.Fichtenholtz Rachunek różniczkowy i całkowy, tom II, PWN, Warszawa, 1995,

[8] W. Stankiewicz Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych część IA,B, PWN, Warszawa 1995.

Uwagi:

MATEMATYKA II

ROK AKADEMICKI 2020/21

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA – SEMESTR PIERWSZY

Obecność na ćwiczeniach z Matematyki jest obowiązkowa oraz zalecany jest udział w wykładach. Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. W czasie wykładów będzie możliwe uzyskanie punktów z przedmiotu, które mają wpływ na ocenę z wykładu i ocenę końcową. Żeby uzyskać pozytywną ocenę końcową z przedmiotu wszystkie muszą być zaliczone. Prace odbywają się w trybie zdalnym i zaczynają się od napisania oświadczenia o samodzielności wykonania, żeby mogły być podstawą do zaliczenia efektów kształcenia. Każda kartka musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu uzyskuje student, który zdobył co najmniej 20 punktów na ćwiczeniach, które odbywają się w formie zdalnej. Dwa kolokwia odbywają się w dniach 15.03.2021 i 19.04.2021 w semestrze . Za każde z kolokwiów student może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Możliwe jest przesunięcie terminów, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenia. Poza zajęciami, w terminie, ustalonym ze studentami, mogą odbyć się poprawy kolokwiów. Za poprawę student może uzyskać maksymalnie 15 punktów. Żeby zaliczyć kolokwium poprawkowe należy uzyskać co najmniej 10 punktów. Ocenę z zaliczenia przedmiotu ustala się według następujących zasad:

(20,24 pkt]-ocena 3,0

(24,28 pkt]-ocena 3,5

(28,32 pkt]-ocena 4,0

(32,36 pkt]-ocena 4,5

(36,40 pkt]-ocena 5,0.

Egzamin składa się z zadań otwartych, które student rozwiązuje samodzielnie w trakcie terminów podanych w harmonogramie sesji. Zadania na egzaminie dotyczą wskazanych przez wykładowcę umiejętności oraz treści teoretycznych z wykładu. Student za egzamin może uzyskać 40 punktów. Ponadto, w czasie wykładów, w formie zdalnej, odbędą się dwa sprawdziany (08.03.2021, 12.04.2021) , za które student może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Do ustalenia oceny z wykładu, punkty uzyskane z egzaminu są sumowane z punktami ze sprawdzianów. Ocenę z wykładu z przedmiotu ustala się według następujących zasad:

(30-36 pkt. ] -ocena 3,0

(36-42 pkt.]-ocena 3,5

(42-48 pkt.]-ocena 4,0

(48-54 pkt.]- ocena 4,5

(54-60 pkt.] – ocena 5,0.

Do ustalenia oceny końcowej z przedmiotu, punkty uzyskane z egzaminu są sumowane z punktami z zaliczenia. Ocenę końcową z przedmiotu ustala się według następujących zasad:

(50-60 pkt. ] -ocena 3,0

(60-70 pkt.]-ocena 3,5

(70-80 pkt.]-ocena 4,0

(80-90 pkt.]- ocena 4,5

(90-100 pkt.] – ocena 5,0.

Osoby, które uzyskały 20 i więcej punktów z dwóch kolokwiów mogą przystąpić do terminu zerowego egzaminu, który odbywa się w czasie ostatnich zajęć w semestrze . Osoby, które nie uzyskały zaliczenia, mogą się o nie starać przystępując do zaliczenia poprawkowego. Zaliczenie poprawkowe odbędzie się w czasie ostatnich zajęć w semestrze. Zaliczenie poprawkowe obejmuje zakres treści programowych z ćwiczeń danego semestru.

Odpowiedzialny za przedmiot

Katarzyna Matczak

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Matczak
Prowadzący grup: Katarzyna Matczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Matczak
Prowadzący grup: Katarzyna Matczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Matczak
Prowadzący grup: Katarzyna Matczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.