Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miernictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BU000-ISP-0221 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miernictwo
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 2, studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Liczba godzin zajęć teoretycznych:

30

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych niezbędnych inżynierom tej specjalności ze szczególnym uwzględnieniem tyczenia obiektów liniowych pod względem sytuacyjnym i wysokościowym, przygotowanie do korzystania z map na etapie projektowania, zapoznanie ze sprzętem geodezyjnym, techniką pomiarów i opracowaniem wyników pomiarów.

Pełny opis:

W1 - Podstawowe wiadomości z geodezji. Jednostki miar, W2 - Układy współrzędnych stosowane w geodezji. Podstawowe wiadomości z kartografii, W3 - Rodzaje map, wykorzystywanie ich w pracach projektowych, W4 - Zasady wykonywania pomiarów - podstawowe wiadomości z teorii błędów. Pomiary sytuacyjne - pomiary odległości, pomiary kątowe i GPS. Orientowanie pomiarów, W5 - Osnowy geodezyjne, pomiar szczegółów. Opracowanie wyników prac pomiarowych, W6 - Kataster nieruchomości. Księgi wieczyste, W7 - Pomiary wysokościowe - metody pomiarów. Poziomy odniesienia, sieć reperów wysokościowych w Polsce, W8 - Niwelacja geometryczna, rodzaje. Niwelacja reperów, niwelacja trasy, W9 - Niwelacja powierzchniowa. Niwelacja trygonometryczna, W10 - Sporządzanie map wielkoskalowych: prace przygotowawcze, metody kartowania, W11 - Komputerowe metody sporządzania map, W12 - Treść mapy zasadniczej. Mapa jako element SIT, W13 - Pomiary realizacyjne, tyczenie prostych. Tyczenie łuków, W14, W15 - Geodezyjne opracowanie projektu: tyczenie elementów sytuacyjnych projektu, tyczenie elementów wysokościowych projektu.

Literatura:

1. Kosiński W., Geodezja, SGGW 2002.

2. Wójcik M., Wyczółek I., Geodezja, Wyd. PP 2002.

3. Przewłocki S., Geodezja dla Inżynierii Środowiska, PPWK 2001.

4. Kietlińska Z., Walczak S., Miernictwo w budownictwie lądowym i wodnym, WSiP 1997.

5. Kamele C., Lipiński M., Geodezja, PPWK 2001.

6. Kietlińska Z., Podstawy inżynierskich pomiarów geodezyjnych, Wyd. PW 1991.

Efekty uczenia się:

W02_01

Ma podstawową wiedzę w zakresie zastosowań geodezji w różnych dyscyplinach inżynierskich powiązanych z budownictwem jak: geologia, mechanika gruntów, fundamentowanie itp.

W08_03

Ma wiedzę ogólną obejmującą podstawowe zagadnienia prawne związane z działalnością inwestycyjną: kataster nieruchomości, księgi wieczyste.

U01_01

Potrafi pozyskiwać informacje z map wykorzystywanych do celów projektowych.

U02_03

Potrafi posługiwać się podstawowymi geodezyjnymi programami obliczeniowymi: WINKALK.

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu znajduje się w Informacjach o zajęciach w cyklu 2021L – Zajęcia: wykład

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: Artur Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: Artur Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: Artur Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: Artur Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.