Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miernictwo - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BU000-ISP-0222 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miernictwo - projekt
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 2, studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie umiejętności wykonywania podstawowych pomiarów geodezyjnych niezbędnych inżynierom tej specjalności ze szczególnym uwzględnieniem tyczenia obiektów liniowych pod względem sytuacyjnym i wysokościowym, przygotowanie do korzystania z map na etapie projektowania, zapoznanie ze sprzętem geodezyjnym, techniką pomiarów i opracowaniem wyników pomiarów.

Pełny opis:

P1 - Treść mapy zasadniczej, znaki umowne (wykonanie arkusza), P2 - Skale i podziałki (wykonanie arkusza), P3 - Pomiary odległości, taśma stalowa, elektroniczny pomiar odległości, opracowanie wyników pomiaru, P4 - Pomiary kątowe, tyczenie kątów prostych - węgielnica, P5 - Budowa teodolitu, P6 - Warunki geometryczne teodolitu (rektyfikacja). Pomiar kątów metodą zwykłą, P7 - Rachunek współrzędnych, obliczanie ciągu poligonowego, P8 - Obliczanie i pomiar powierzchni (wykonanie arkusza), P9 - Obliczanie i pomiar powierzchni (wykonanie arkusza) c.d., P10 - Pomiary wysokościowe, budowa niwelatora ze śrubą elewacyjną i samopoziomującego, łaty, P11 - Rektyfikacja niwelatora i pomiar niwelatorem. Opracowanie wyników pomiaru, P12, P13 - Pomiary tachimetryczne, P14 - Praktyczne ćwiczenia terenowe. (pomiary kątów, niwelacja), P15 - Sprawdzian końcowy.

Literatura:

1. Kosiński W., Geodezja, SGGW 2002.

2. Wójcik M., Wyczółek I., Geodezja, Wyd. PP 2002.

3. Przewłocki S., Geodezja dla Inżynierii Środowiska, PPWK 2001.

4. Kietlińska Z., Walczak S., Miernictwo w budownictwie lądowym i wodnym, WSiP 1997.

5. Kamele C., Lipiński M., Geodezja, PPWK 2001.

6. Kietlińska Z., Podstawy inżynierskich pomiarów geodezyjnych, Wyd. PW 1991.

Efekty uczenia się:

W02_01

Ma podstawową wiedzę w zakresie zastosowań geodezji w różnych dyscyplinach inżynierskich powiązanych z budownictwem jak: geologia, mechanika gruntów, fundamentowanie itp.

W07_01

Zna podstawowy sprzęt wykorzystywany do badań geodezyjnych: taśma stalowa, węgielnica, teodolit, niwelator itp.

U01_01

Potrafi pozyskiwać informacje z map wykorzystywanych do celów projektowych.

U02_03

Potrafi posługiwać się podstawowymi geodezyjnymi programami obliczeniowymi: WINKALK.

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu znajduje się w Informacjach o zajęciach w cyklu 2021L – Zajęcia: ćwiczenia projektowe

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: Artur Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: Artur Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.