Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia betonu II - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BU000-MSP-0073 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia betonu II - projekt
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia stacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

BS2A_02_P/02

Liczba godzin zajęć praktycznych:

15

Pełny opis:

Efektem kształcenia powinno być nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie projektowania składu mieszanki betonowej i betonu o zadanej klasie ekspozycji oraz oceny wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach

Literatura:

1. Neville A.M.: Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków, 2000 2. Jamroży Z.: Beton i jego technologie, PWN, Warszawa, 2008 3. Praca zbiorowa pod kier. Czarneckiego L.: Beton według normy PN-EN 206-1, Polski Cement, Kraków, 2004 Wybrane normy 1. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kyteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 3. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 4. PN-EN 12390-1,-2,... Badania betonu 5. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 6. PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych

Efekty uczenia się:

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01_01

Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu technologii betonu

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P2-P8)

Efekt W01_03

Ma wiedzę w zakresie bezpiecznego stosowania składników betonu i samego betonu

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P2-P8)

Efekt W06_01

Ma podstawową wiedzę o trwałości betonu i konstrukcji betonowych, umie dobrać skład betonu do wymaganych warunków eksploatacji

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P2-P8)

Efekt W12_01

Ma wiedzę o trendach rozwojowych technologii betonu

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P2-P8)

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01_01

Potrafi pozyskiwać informacje z norm technicznych i publikacji technicznych, które dotyczą technologii betonu, integrować je, interpretować, wyciągać wnioski i formułować opinie

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P2-P8, P9-P15).

Efekt U08_01

Potrafi planować i przeprowadzić kontrolę jakości betonu w konstrukcjach i prefabrykowanych elementach betonowych, potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P2-P8, P9-P15).

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01_01

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Rozumie potrzebę poznawania nowych osiągnięć techniki budowlanej, nowych materiałów i technologii budowlanych. Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się z wykorzystaniem różnych form zdobywania wiedzy i umiejętności.

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P9-P14)

Efekt K03_01

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową. Ma świadomość odpowiedzialności całego zespołu projektowego.

Weryfikacja: Zadanie projektowe (P9-P14)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Jaskulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski
Prowadzący grup: Roman Jaskulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Yaroslav Yakymechko
Prowadzący grup: Yaroslav Yakymechko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.