Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wzmacnianie i stabilizacja podłoża - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BU000-MSP-0111 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wzmacnianie i stabilizacja podłoża - projekt
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia stacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.

2. Efekty uczenia się przypisane do przedmiotu będą weryfikowane podczas obron ustnych każdego z trzech ćwiczeń projektowych.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest poprawne wykonanie każdego z projektów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z trzech obron ustnych projektów. Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana na podstawie wyników obron ustnych każdego z trzech ćwiczeń projektowych - średnia arytmetyczna.

4. Wyniki obron ustnych przekazywane są do wiadomości studentów niezwłocznie po dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z przedmiotu przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

5. Student może poprawiać ocenę niedostateczną w terminach wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

6. Student powtarza przedmiot z powodu niezadowalających wyników.

7. Na obronie ustnej, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy student powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kilka czystych arkuszy papieru formatu A4 oraz samodzielnie wykonane ćwiczenia projektowe. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Brych-Dobrowolska
Prowadzący grup: Małgorzata Brych-Dobrowolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Brych-Dobrowolska
Prowadzący grup: Małgorzata Brych-Dobrowolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Brych-Dobrowolska
Prowadzący grup: Małgorzata Brych-Dobrowolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.