Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody komputerowe w inżynierii lądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BU000-MSP-0161 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody komputerowe w inżynierii lądowej
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia stacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

BS2A_11

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

15

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie metod obliczeniowych wykorzystywanych w obliczeniach inżynierskich (m. in. metoda różnic skończonych oraz metoda elementów skończonych), w tym ich algorytmów oraz ograniczeń, a także nabycie praktycznych umiejętności modelowania zagadnień inżynierskich oraz rozwiązywania ich tymi metodami z wykorzystaniem programów komputerowych. Ponadto w ramach wykładów studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami i technikami związanymi z technologią modelowania BIM.

Literatura:

1. Rakowski G., Kacprzyk Z.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.

2. Szmelter J.: Metody komputerowe w mechanice. PWN, Warszawa 1980.

3. Kleiber M.: Wprowadzenie do metody elementów skończonych. PWN, Warszawa-Poznań 1989.

Efekty uczenia się:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U02_01

Potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierskim przy użyciu różnych technik.

Weryfikacja: Prezentacja (W)

Efekt U03_02

Potrafi przekazać informację o osiągnięciach techniki budowlanej, nowych technologiach budowlanych i innych aspektach działalności projektanta, kierownika budowy, rzeczoznawcy budowlanego, w tym tych wynikających z zastosowania technologii BIM.

Weryfikacja: Prezentacja (W)

Efekt U04_01

Potrafi przekazać informację o osiągnięciach techniki budowlanej, nowych technologiach budowlanych i innych aspektach działalności projektanta, kierownika budowy, rzeczoznawcy budowlanego, w tym tych wynikających z zastosowania technologii BIM.

Weryfikacja: Prezentacja (W)

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K03_01

Potrafi pracować w zespole. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową. Ma świadomość odpowiedzialności całego zespołu projektowego.

Weryfikacja: Prezentacja (W)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest przeprowadzana za pomocą dwóch sprawdzianów. Pierwszym z nich jest przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej na zadany temat. Drugim pisemne opracowanie na ten sam temat.

3. Zaliczenie zajęć wymaga zaliczenia obu sprawdzianów (przedstawienia prezentacji i oddania pisemnego opracowania). Za oba sprawdziany wystawiana jest najwyższa ocena wg obowiązującej skali ocen. Jest to jednocześnie ocena końcowa z zajęć.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

100000 - Politechnika Warszawska

Przewidywana liczba studetów:

500

Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski
Prowadzący grup: Roman Jaskulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

100000 - Politechnika Warszawska

Przewidywana liczba studetów:

500

Semestr:

1

Uwagi:

Brak uwag

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski
Prowadzący grup: Roman Jaskulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski, Grzegorz Sadowski
Prowadzący grup: Roman Jaskulski, Grzegorz Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.