Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akustyka budowlana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BU000-MZP-0201 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Akustyka budowlana
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 3, studia niestacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Elementy modułu:

Ćwiczenia projektowe

Kod wydziałowy:

BN2A_17

Liczba godzin zajęć praktycznych:

10

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

0

Pełny opis:

P1 - Ogólne zasady projektowania akustycznego w budynkach, Właściwości akustyczne materiałów dźwiękochłonnych,

P2 - Metody adaptacji akustycznej pomieszczeń,

P3 - Normalizacja dotycząca akustyki budowlanej,

P4 - Właściwości akustyczne przegród budowlanych,

P5 - Metody zwiększania izolacyjności od dźwięków powietrznych dla elementów budowlanych, Konstrukcje dźwiękoizolacyjne,

P6 - Ochrona budynków przed hałasem i drganiami

P7 - Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego oraz poziomu dźwięku;

P8 - Wyznaczanie izolacyjności akustycznej ścian i stropów od dźwięków powietrznych i uderzeniowych;

P9-10 - Projektowanie akustyczne pomieszczeń z ewentualnym użyciem modelowania fizycznego i komputerowego;

Literatura:

1. Praca zbiorowa pod kierunkiem P.Klemma: Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka Budowli. Arkady, 2005;

2. Sadowski J.: Akustyka architektoniczna. PWN, 1976.

3. Nurzyński J.: Akustyka w budownictwie, PWN, 2018

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę z zakresu akustyki, zasad przeprowadzania pomiarów środowiska akustycznego o raz opracowania wyników tych pomiarów.

Ma wiedzę w zakresie wpływu rozwiązań konstrukcyjnych na parametry akustyczne obiektów oraz izolacyjność akustyczną przegród.

Zna podstawowe wymagania izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz metody obliczeniowe.

Potrafi wykorzystywać narzędzia obliczeniowe do analizy akustycznej pomieszczeń oraz obliczeń izolacyjności akustycznej przegród budowlanych.

Metody i kryteria oceniania:

Informacjach o zajęciach w cyklu 2020Z” – Zajęcia: Akustyka projekt

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dzięgielewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dzięgielewski
Prowadzący grup: Andrzej Dzięgielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dzięgielewski
Prowadzący grup: Andrzej Dzięgielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dzięgielewski
Prowadzący grup: Andrzej Dzięgielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dzięgielewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.