Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-IS000-IZP-0140 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia 1
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

IN1A_06_01

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

20

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami budowy

materii, charakterystyką stanów skupienia

materii, sposobami wyrażania stężeń roztworów,

procesami w układzie kwas-zasada, procesami

utleniania i redukcji, chemią wód naturalnych,

klasyfikacją, nazewnictwem i właściwościami

fizyczno-chemicznymi związków chemicznych.

Pełny opis:

W1 - Podstawy budowy materii: teoria budowy

atomu, liczby kwantowe, zakaz Pauliego,

konfiguracja elektronowa pierwiastów. Układ

okresowy pierwiastków. W2 - Wiązania

chemiczne: wiązania jonowe, wiązania atomowe,

konfiguracja atomu węgla w związkach

organicznych. W3 - Ogólna klasyfikacja związków

organicznych, podstawowe typy reakcji

chemicznych. W4 - Stany skupienia: stan gazowy,

stan ciekły (ogólna charakterystyka, lepkość

cieczy, napięcie powierzchniowe), stan stały. W5 -

Roztwory: sposoby wyrażania stężeń roztworów,

przeliczanie stężeń, przykłady. W6 - Układ kwaszasada: elektrolity/nieelektrolity, dysocjacja elektrolityczna, iloczyn jonowy wody, odczyn (pH).

W7 - Roztwory buforowe, reakcje zobojetniania

(wskaźniki), hydroliza, iloczyn rozpuszczalności.

W8 - Procesy utleniania i redukcji. W9 - Chemia

wód naturalnych: woda jako rozpuszczalnik, skład

wód i przemiany w nich zachodzące, właściwości i

jakość wód naturalnych. W10 - Elementy chemii

organicznej: klasyfikacja związków organicznych,

właściwości fizyko-chemiczne wybranych grup

związków organicznych (weglowodory, alkohole,

aldehydy, ketony, kwasy, aminokwasy, białka,

węglowodany, tłuszcze).

Literatura:

1. Krzysztofik B., Krzechowska M., Chęciński J.:

„Podstawy chemii ogólnej i środowiska

przyrodniczego”, OWPW, 2000, 2. Dojlido J.:

„Chemia wód powierzchniowych”, Wyd. Ekonomia

i Środowisko, 1995, 3. Cygański A., Krystek J.,

Ptaszyński B.: „Obliczenia z chemicznych i

instrumentalnych metod analizy:, Politechnika

Łódzka, Łódź, 1996, 4. Szperliński Z., "Chemia w

ochronie i inżynierii środowiska",Oficyna

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Część I,

Warszawa, 2002. 5.Szperliński Z., "Chemia w

ochronie i inżynierii środowiska",Oficyna

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Część II i

III, Warszawa, 2002. 6. Pajdowski L., "Chemia

ogólna", PWN, Warszawa, 2002. 7. Jones L., P.

Atkins, "Chemia ogólna: cząsteczki, materia,

reakcje",PWN, Warszawa, 2004.

Efekty uczenia się:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt: Ma podstawową wiedzę z zakresu chemii

nieorganicznej, organicznej i analitycznej oraz

chemii środowiska. Ma wiedzę z zakresu chemii

wody, ścieków, gleby, a także powietrza

atmosferycznego.

Kod: W01_04

Weryfikacja: Pisemny egzamin obejmujący tematykę

wykładów.

Powiązane efekty kierunkowe I1A_W01_04

Powiązane efekty obszarowe T1A_W01

Efekt: Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie

wiedzę dotyczącą klasyfikacji i identyfikacji

związków chemicznych oraz reakcji

zachodzących z ich udziałem. Ma podbudowaną

teoretycznie ogólną wiedzę z zakresu

zastosowania chemii w analizie wody i ścieków,

technologii ich oczyszczania oraz analizie stanu

gleby.

Kod: W03_01

Weryfikacja: Pisemny egzamin obejmujący tematykę

wykładów.

Powiązane efekty kierunkowe I1A_W03_01

Powiązane efekty obszarowe T1A_W03

Efekt: Ma wiedzę dotyczącą składu chemicznego wód i

przemian w nich zachodzących.

Kod: W05_01

Weryfikacja: Pisemny egzamin obejmujący tematykę

wykładów.

Powiązane efekty kierunkowe I1A_W05_01

Powiązane efekty obszarowe T1A_W05

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt: Potrafi pozyskiwać informacje z literatury,

zasobów internetu oraz innych źródeł dotyczące

wykorzystywania metod analizy chemicznej dla

kontroli stanu środowiska naturalnego. Analizuje

i interpretuje pozyskane informacje, potrafi na

podstawie zebranych danych ocenić stan

poszczególnych elementów środowiska

naturalnego.

Kod: U01_01

Weryfikacja: Pisemny egzamin obejmujący tematykę

wykładów.

Powiązane efekty kierunkowe I1A_U01_01

Powiązane efekty obszarowe T1A_U01

3 / 4

Karta przedmiotu - Chemia

Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt: Rozumie potrzebę samokształcenia oraz ciągłego

pogłębiania zdobytej wiedzy o nowe rozwiązania

stosowane w analizie chemicznej ze szczególnym

uwzględnieniem wód oraz gleby.

Kod: K01_01

Weryfikacja: Udział w dyskusji.

Powiązane efekty kierunkowe I1A_K01_01

Powiązane efekty obszarowe T1A_K01

Efekt: Ma świadomość przemian chemicznych

zachodzących w środowisku naturalnym oraz

konieczności ich kontrolowania.

Kod: K02_01

Weryfikacja: Udział w dyskusji.

Powiązane efekty kierunkowe I1A_K02_01

Powiązane efekty obszarowe T1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu znajduje się w Informacjach o zajęciach w cyklu 2020Z

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kowalewska
Prowadzący grup: Zofia Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Orłowski
Prowadzący grup: Marek Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.