Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Termodynamika techniczna i chemiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TC000-ISP-0380 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika techniczna i chemiczna
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Liczba godzin zajęć praktycznych:

Liczba godzin zajęć (ćwiczeń audytoryjnych) dla:

- kursu stacjonarnego - 15 godzin

- kursu niestacjonarnego - 10 godzin

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

Liczba godzin zajęć (wykładów) dla:

- kursu stacjonarnego - 15 godzin

- kursu niestacjonarnego - 10 godzin

Skrócony opis:

W materiałach do wykładów omówiono: kilkanaście metod służących do obliczania parame-trów termodynamicznych płynów, kilkunastu najczęściej używanych w projektowaniu wykre-sów termodynamicznych, a także zilustrowano na nich przebiegi kilkunastu przemian stoso-wanych w różnych technologiach występujących w przemyśle chemicznym. Dyskusję prze-prowadzono zarówno dla układów zamkniętych jak też i otwartych. W ramach termodynamiki chemicznej podano schematy obliczeniowe dla układów jedno-, dwu- i wielofazowych używanych do określania stanów równowagi w rzeczywistych układach reakcyjnych.

Literatura:

[1] R. Pohorecki, St. Wroński, Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1979 r.

[2] J. Ciborowski, Podstawy inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1965 r.

[3] W. Warowny, Termodynamika układów gazowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015 r.

[4] G. M. Barrow, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 1978 r.

[5] M. Serwiński, Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa, 1982 r,

[6] K. F. Pawłow, P. G. Romankow, A. A. Noskow, Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1981 r.

[7] T. Sawicki, Wybuchy przestrzenne, Bezpieczeństwo Pracy, 2005, (11), 22.

[8] J. A. Michalski, Equilibria in a limestone based FGD process: a pure system and with chlorides addition, Chemical Engineering & Technology, 2001, 24, 1059.

Metody i kryteria oceniania:

Wyniki punktowe kolokwiów:

- wykładowego (test) - 30 punktów

- 2 kolokwia z ćwiczeń audytoryjnych (zadania obliczeniowe) - 2 x 20 punktów.

Zaliczenie wykładów i ćwiczeń gdy spełniony jest warunek uzyskania co najmniej 50% punktów + 1 punkt, czyli uzyskania ponad połowy możliwych do zdobycia punktów.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Warowny
Prowadzący grup: Witold Warowny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Warowny
Prowadzący grup: Witold Warowny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.