Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia i fizykochemia produktów naftowych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TCTPN-ISP-0710 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia i fizykochemia produktów naftowych 1
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 6, TPN studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Instytut Chemii

Zakład Chemii i Technologii Organicznej

Kod wydziałowy:

CS1A_71_01

Liczba godzin zajęć praktycznych:

0

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

45

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: badania chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych, określania zależności pomiędzy procesami produkcji produktów naftowych a ich właściwościami chemicznymi i fizycznymi, oceny jakości produktów naftowych, określania wpływu właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych na ich właściwości eksploatacyjne, określania wpływu właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych na ich możliwości aplikacyjne, konsekwencji stosowania produktów naftowych dla środowiska naturalnego.

Pełny opis:

W1 - Produkty naftowe (wiadomości ogólne) - rodzaje produktów naftowych i przedstawiciele poszczególnych rodzajów produktów naftowych; podstawy klasyfikacji produktów naftowych; właściwości chemiczne i fizyczne węglowodorów a właściwości chemiczne i fizyczne produktów naftowych; technologie przeróbki ropy naftowej a właściwości chemiczne i fizyczne produktów naftowych; współczesne wymagania jakościowe dotyczące produktów naftowych a właściwości chemiczne i fizyczne produktów naftowych; obszary zastosowania produktów naftowych; W2 - Benzyny do pojazdów samochodowych - ustawodawstwo i normy przedmiotowe; charakterystyczne właściwości chemiczne i fizyczne; metody analizy właściwości chemicznych i fizycznych oraz normy dotyczące metod analizy; właściwości chemiczne i fizyczne a właściwości eksploatacyjne; W3 - Benzyny do pojazdów samochodowych - komponenty (rodzaje, właściwości chemiczne i fizyczne, wpływ na właściwości eksploatacyjne, zawartość w produktach finalnych); dodatki uszlachetniające (rodzaje, funkcja, mechanizm działania, przykładowe związki chemiczne); W4 - Benzyny do pojazdów samochodowych - ekologiczne aspekty eksploatacji; trendy rozwojowe w dziedzinie jakości (z uwzględnieniem nowych rozwiązań w konstrukcji pojazdów samochodowych z silnikiem o zapłonie iskrowym); W5 - Paliwa lotnicze (paliwa do turbinowych silników lotniczych) - ustawodawstwo i normy przedmiotowe; rodzaje paliw (paliwa typu nafty lotniczej i paliwa szerokofrakcyjne); charakterystyczne właściwości chemiczne i fizyczne; metody analizy właściwości chemicznych i fizycznych oraz normy dotyczące metod analizy; właściwości chemiczne i fizyczne a właściwości eksploatacyjne; W6 - Paliwa lotnicze (paliwa do turbinowych silników lotniczych) - komponenty (rodzaje, właściwości chemiczne i fizyczne, wpływ na właściwości eksploatacyjne, zawartość w produktach finalnych); dodatki uszlachetniające (rodzaje, funkcja, mechanizm działania, przykładowe związki chemiczne); problemy związane z dystrybucją (zanieczyszczenia stałe, związki powierzchniowo-czynne, woda); ekologiczne aspekty eksploatacji; trendy rozwojowe w dziedzinie jakości; W7 - Oleje napędowe do pojazdów samochodowych - ustawodawstwo i normy przedmiotowe; charakterystyczne właściwości chemiczne i fizyczne; metody analizy właściwości chemicznych i fizycznych oraz normy dotyczące metod analizy; właściwości chemiczne i fizyczne a właściwości eksploatacyjne; W8 - Oleje napędowe do pojazdów samochodowych - komponenty (rodzaje, właściwości chemiczne i fizyczne, wpływ na właściwości eksploatacyjne, zawartość w produktach finalnych); dodatki uszlachetniające (rodzaje, funkcja, mechanizm działania, przykładowe związki chemiczne); W9 - Oleje napędowe do pojazdów samochodowych - ekologiczne aspekty eksploatacji; trendy rozwojowe w dziedzinie jakości (z uwzględnieniem nowych rozwiązań w konstrukcji pojazdów samochodowych z silnikiem o zapłonie samoczynnym); W10 - Oleje opałowe - ustawodawstwo i normy przedmiotowe; rodzaje (oleje opałowe lekkie i oleje opałowe ciężkie); charakterystyczne właściwości chemiczne i fizyczne; metody analizy właściwości chemicznych i fizycznych oraz normy dotyczące metod analizy; właściwości chemiczne i fizyczne a właściwości eksploatacyjne; komponenty (rodzaje, właściwości chemiczne i fizyczne, wpływ na właściwości eksploatacyjne, zawartość w produktach finalnych); dodatki uszlachetniające (rodzaje, funkcja, mechanizm działania, przykładowe związki chemiczne); ekologiczne aspekty eksploatacji; trendy rozwojowe w dziedzinie jakości; W11 - Oleje smarowe - ustawodawstwo i normy/specyfikacje przedmiotowe; rodzaje (oleje motoryzacyjne i oleje przemysłowe); klasyfikacje jakościowe i lepkościowe; charakterystyczne właściwości chemiczne i fizyczne olejów smarowych; metody analizy właściwości chemicznych i fizycznych oraz normy dotyczące metod analizy; W12 - Oleje smarowe - właściwości chemiczne i fizyczne a właściwości eksploatacyjne; zjawiska zachodzące w olejach smarowych w warunkach eksploatacji; zmiany właściwości chemicznych i fizycznych w wyniku eksploatacji; technologie otrzymywania bazowych olejów smarowych a właściwości chemiczne i fizyczne, dodatki uszlachetniające (rodzaje, funkcja, mechanizm działania, przykładowe związki chemiczne); właściwości chemiczne i fizyczne a obszary zastosowania; ekologiczne aspekty eksploatacji; trendy rozwojowe w dziedzinie jakości; W13 - Smary plastyczne - ustawodawstwo i specyfikacje przedmiotowe; klasyfikacja (klasyfikacja na podstawie penetracji), rodzaje (smary plastyczne motoryzacyjne i smary plastyczne przemysłowe); skład (oleje bazowe, zagęszczacze, dodatki uszlachetniające); cechy odróżniające smary plastyczne od olejów smarowych; metody badań właściwości eksploatacyjnych oraz normy dotyczące metod analizy; właściwości chemiczne i fizyczne a obszary zastosowania; W14 - Stałe węglowodory naftowe - ustawodawstwo i normy/specyfikacje przedmiotowe; rodzaje (parafiny, cerezyny, wazeliny); charakterystyczne właściwości chemiczne i fizyczne; metody analizy właściwości chemicznych i fizycznych oraz normy dotyczące metod analizy; technologie otrzymywania a właściwości chemiczne i fizyczne; właściwości chemiczne i fizyczne a obszary zastosowania; trendy rozwojowe w dziedzinie jakości; W15 - Asfalty - ustawodawstwo i normy przedmiotowe; rodzaje (asfalty do zastosowań drogowych (asfalty drogowe, twarde asfalty drogowe, asfalty modyfikowane polimerami, asfalty fluksowane i upłynnione) i asfalty do zastosowań przemysłowych (asfalty utlenione, twarde asfalty przemysłowe)); skład chemiczny a typy układów koloidalnych; charakterystyczne właściwości chemiczne i fizyczne; metody analizy właściwości chemicznych i fizycznych oraz normy dotyczące metod analizy; technologie otrzymywania a właściwości chemiczne i fizyczne; właściwości chemiczne i fizyczne a obszary zastosowania

Literatura:

1. Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005; 2. Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008; 3. Zwierzycki W.: Oleje, paliwa i smary dla motoryzacji i przemysłu, Rafineria Nafty GLIMAR SA, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2001; 4. Podniało A.: Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002; 5. Czarny R.: Smary plastyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004; 6. Kajdas C.: Stałe węglowodory naftowe, Biuro Wydawnicze „Chemia”, Warszawa 1972; 7. Zieliński J. (red.), Bukowski A. (red.): Wybrane właściwości asfaltów naftowych i kompozycji asfaltowo-polimerowych, Ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007; 8. Surygała J.: Vademecum rafinera: ropa naftowa: właściwości, przetwarzanie, produkty, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006; 9. Grzywa E., Molenda J.: Technologia podstawowych syntez organicznych, Tom 1, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008; 10. Kajdas C.: Chemia i fizykochemia ropy naftowej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979; 11. Gurewicz I. Ł.: Własności i przeróbka pierwotna ropy naftowej i gazu, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975; 12. Speight J. G.: The Chemistry and Technology of Petroleum, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton 2006; 13. Totten G. E., Westbrook S. R., Shah R. J.: Fuels and Lubricants Handbook: Technology, Properties, Performance, and Testing, ASTM International, Glen Burnie 2003; 14. Nadkarni R. A.: Guide to ASTM Test Methods for the Analysis of Petroleum Products and Lubricants, ASTM International, West Conshohocken 2000; 15. Elvers B.: Handbook of Fuels: Energy Sources for Transportation, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2008; 16. Mortier R. M., Orszulik S. T.: Chemistry and Technology of Lubricants, Blackie Academic & Professional, London 1997; 17. Pillon L. Z.: Interfacial Properties of Petroleum Products, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton 2007; 18. Read J., Whiteoak D.: The Shell Bitumen Handbook, Thomas Telford Ltd, London 2003

Efekty uczenia się:

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W04_03

Potrafi scharakteryzować rodzaje produktów naftowych i przedstawicieli poszczególnych rodzajów tych produktów. Potrafi definiować chemiczne i fizyczne właściwości charakterystyczne dla danego rodzaju produktów naftowych. Potrafi wskazać obszary zastosowania produktów naftowych.

Sposób weryfikacji efektu: Udział w dyskusji (W1, W2, W5, W7, W10 - W15); Pisemny egzamin (W1, W2, W5, W7, W10 - W15)

Efekt W05_01

Posiada podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie jakości produktów naftowych. Posiada podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie właściwości eksploatacyjnych produktów naftowych.

Sposób weryfikacji efektu: Udział w dyskusji (W1, W4, W6, W9-W10, W12 - W15); Pisemny egzamin (W1, W4, W6, W9-W10, W12 - W15)

Efekt W07_01

Zna metody analizy chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych. Potrafi wybrać metody analizy chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych w celu klasyfikacji tych produktów. Potrafi zaproponować metody analizy chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych w celu oceny jakości tych produktów.

Sposób weryfikacji efektu: Udział w dyskusji (W2, W5, W7, W10-W11, W13 - W15); Pisemny egzamin (W2, W5, W7, W10-W11, W13 - W15)

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01_01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł w zakresie: badania chemicznych i fizycznych właściwości produktów naftowych, określania zależności pomiędzy procesami produkcji produktów naftowych a ich właściwościami chemicznymi i fizycznymi, oceny jakości produktów naftowych, określania wpływu właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych na ich właściwości eksploatacyjne, określania wpływu właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych na ich możliwości aplikacyjne, konsekwencji stosowania produktów naftowych dla środowiska naturalnego oraz integrować te dane, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski i formułować opinie.

Sposób weryfikacji efektu: Udział w dyskusji (W1 - W15); Pisemny egzamin (W1 - W15)

Efekt U10_03

Potrafi określać zależności pomiędzy właściwościami chemicznymi i fizycznymi produktów naftowych a procesami wytwarzania tych produktów.

Sposób weryfikacji efektu: Udział w dyskusji (W1, W3, W6, W8, W10, W12 - W15); Pisemny egzamin (W1, W3, W6, W8, W10, W12 - W15)

Efekt U10_04

Potrafi określać wpływ właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych na właściwości eksploatacyjne tych produktów.

Sposób weryfikacji efektu: Udział w dyskusji (W2, W5, W7, W10, W12 - W15); Pisemny egzamin (W2, W5, W7, W10, W12 - W15)

Efekt U10_05

Potrafi określać wpływ właściwości chemicznych i fizycznych produktów naftowych na jakość tych produktów.

Sposób weryfikacji efektu: Udział w dyskusji (W2, W5, W7, W10 - W11, W13 - W15); Pisemny egzamin (W2, W5, W7, W10 - W11, W13 - W15)

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K01_01

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w obszarze dotyczącym opracowywanych i dostępnych na rynku rodzajów produktów naftowych i przedstawicieli poszczególnych rodzajów tych produktów. Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się w obszarze dotyczącym jakości produktów naftowych.

Sposób weryfikacji efektu: Udział w dyskusji (W1 - W15); Pisemny egzamin (W1 - W15)

Efekt K02_01

Ma świadomość ważności i rozumie skutki wpływu stosowania produktów naftowych na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Sposób weryfikacji efektu: Udział w dyskusji (W4, W6, W9 - W10, W12); Pisemny egzamin (W4, W6, W9 - W10, W12)

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Brak jest rekomendacji lub ograniczeń, wynikających z wymaganej kolejności realizowania przedmiotów w planie studiów, odnośnie uczestnictwa studenta w wykładach.

2. Obecność studenta na wykładach jest zalecana.

3. Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie egzaminu obejmującego tematykę wykładów oraz uczestniczenia studenta w dyskusji podczas wykładów.

4. Egzamin ma formę pisemną i podczas jego przeprowadzania student nie powinien korzystać z żadnych materiałów i urządzeń z wyjątkiem długopisu lub pióra.

5. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu. Egzamin składa się z części testowej i części opisowej. Część testowa egzaminu obejmuje trzydzieści pytań testowych. Część opisowa egzaminu obejmuje pięć pytań opisowych. Student może uzyskać maksimum 30 punktów za część testową egzaminu i maksimum 20 punktów za część opisową egzaminu. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 16 punktów z części testowej egzaminu oraz minimum 11 punktów z części opisowej egzaminu. Za uczestniczenie w dyskusji podczas wykładów student może uzyskać maksimum 5 punktów, które są wliczane do sumy punktów uwzględnianej podczas wystawiania oceny z przedmiotu. Przeliczenie liczby punktów na ocenę z przedmiotu jest przeprowadzane w następujący sposób: < 27 pkt – 2,0 (dwa); 27 pkt – 32 pkt – 3,0 (trzy); 33 pkt – 38 pkt – 3,5 (trzy i pół); 39 pkt – 44 pkt – 4,0 (cztery); 45 pkt – 50 pkt – 4,5 (cztery i pół); 51 pkt – 55 pkt – 5,0 (pięć).

6. Student ma prawo do przystąpienia do egzaminu w dwóch terminach w letniej sesji egzaminacyjnej oraz w jednym terminie w jesiennej sesji egzaminacyjnej. Terminy egzaminów są określone w harmonogramach sesji egzaminacyjnych.

7. Wyniki z egzaminu i ocena z przedmiotu są przekazywane do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po przeprowadzeniu egzaminu w danym terminie.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studenta podczas wykładów jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do egzaminu/egzaminów do końca roku akademickiego, w którym student uczestniczył w wykładach.

10. Student, który nie zaliczył przedmiotu, ma prawo do powtarzania wykładów i wówczas jest zobowiązany do przystępowania do egzaminu/egzaminów na zasadach przedstawionych w regulaminie przedmiotu obowiązującym w semestrze, w którym student powtarza wykłady.

Aneks do Regulaminu przedmiotu w związku z pandemią COVID-19

1. Traci moc pkt 2.

2. Pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie egzaminu obejmującego tematykę wykładów oraz uczestniczenia studenta w dyskusji podczas wykładów i realizowania zdalnie dodatkowego zadania wyznaczonego przez prowadzącego zajęcia”.

3. Pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Egzamin, przeprowadzany w formie tradycyjnej, jest pisemny i podczas jego przeprowadzania student nie powinien korzystać z żadnych materiałów i urządzeń z wyjątkiem długopisu lub pióra. Egzamin może być przeprowadzany zdalnie i podczas jego przeprowadzania student nie powinien korzystać z żadnych materiałów i urządzeń, z wyjątkiem urządzenia umożliwiającego studentowi przystąpienie do egzaminu i przesłanie egzaminu”.

4. Pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu. Egzamin składa się z części testowej i części opisowej. Część testowa egzaminu obejmuje trzydzieści pytań testowych. Część opisowa egzaminu obejmuje pięć pytań opisowych. Student może uzyskać maksimum 30 punktów za część testową egzaminu i maksimum 20 punktów za część opisową egzaminu. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 16 punktów z części testowej egzaminu oraz minimum 11 punktów z części opisowej egzaminu. Za uczestniczenie w dyskusji podczas wykładów i realizowanie zdalnie dodatkowego zadania, wyznaczonego przez prowadzącego zajęcia, student może uzyskać maksimum 5 punktów, które są wliczane do sumy punktów uwzględnianej podczas wystawiania oceny z przedmiotu. Przeliczenie liczby punktów na ocenę z przedmiotu jest przeprowadzane w następujący sposób: < 27 pkt – 2,0 (dwa); 27 pkt – 32 pkt – 3,0 (trzy); 33 pkt – 38 pkt – 3,5 (trzy i pół); 39 pkt – 44 pkt – 4,0 (cztery); 45 pkt – 50 pkt – 4,5 (cztery i pół); 51 pkt – 55 pkt – 5,0 (pięć)”.

5. Pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Student ma prawo do przystąpienia do egzaminu w formie tradycyjnej w dwóch terminach w letniej sesji egzaminacyjnej oraz w jednym terminie w jesiennej sesji egzaminacyjnej. Terminy egzaminów są określone w harmonogramach sesji egzaminacyjnych. Egzamin może być przeprowadzony w formie zdalnej przed sesją egzaminacyjną w porozumieniu ze studentami oraz w określonych terminach w sesjach egzaminacyjnych. Student może przystąpić do egzaminu łącznie (w formie tradycyjnej lub zdalnej) nie więcej niż w trzech terminach”.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.