Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie przedsięwzięciami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-00000-MZP-0052 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przedsięwzięciami
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia niestacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności dotyczących problematyki zarządzania projektami (zagadnień ogólnych, technicznych i miękkich aspektów zarządzania przedsięwzięciami).

Pełny opis:

Wykłady obejmują:

W1 - Wprowadzenie do zarządzania projektami; W2 - Struktury umożliwiające zarządzanie projektami, struktura zespołu projektowego; W3 - Cele projektu; W4 - Struktura podziału prac; W5 - Metody sieciowe planowania przedsięwzięć; W6 - Harmonogramowanie; W7 - Zarządzanie zasobami; W8 - Zarządzanie kosztami; W9 - Zarządzanie jakością; W10 - Zarządzanie ryzykiem; W11 - Zarządzanie zmianą; W12 - Techniki miękkie w zarządzaniu projektami; W13 - Zarządzanie komunikacją; W14 - Metodyki zarządzania projektami

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) wersja polska, Third Edition, PMI, 2000; 2. Davidson Frame J.: Zarządzanie projektami w organizacjach, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa 2001; 3. Kerzner H.: Applied Project Management. Best Practices on Implementation, John Wiley & Sons Inc., New York 2000; 4. Lock D.: Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003; Literatura dodatkowa: 1. Mingus N.: Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2002; 2. Porębski Z., Jarosławski K.: Metody analizy drogi krytycznej i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie, WNT, Warszawa 1970; 3. Praca zbiorowa pod redakcją Jaworskiego W.: Metody sieciowe w zarządzaniu pracami badawczymi, projektowymi i konstrukcyjnym, PWE, Warszawa 1969; 4. Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania projektami, zastosowania wiedzy, umiejętności narzędzi i technik zarządzania przedsięwzięciami do osiągnięcia celów projektu.

Potrafi pozyskiwać informacje na temat zarządzania projektami z literatury i specjalistycznych baz danych (polsko- i angielskojęzyczne publikacje dostępne w elektronicznych bazach danych Politechniki Warszawskiej) oraz z innych źródeł. Potrafi interpretować informacje oraz wyciągać wnioski na temat zarządzania projektami.

Rozumie znaczenie złożonych tekstów pozyskiwanych z literatury, baz danych i specjalistycznych serwisów internetowych. Potrafi przygotować na tej podstawie spójną prezentację, formułować wypowiedzi na wybrany temat oraz wyjaśniać swoje stanowisko przedstawiając różne aspekty omawianego tematu.

Potrafi dokonać analizy opłacalności przedsięwzięcia, analizować różne scenariusze działania oraz wybrać optymalne rozwiązanie.

Potrafi dokonać wieloaspektowej oceny ryzyka przedsięwzięcia z obszaru mechaniki i budowy maszyn.

Ma świadomość poprawnego określenia celów przedsięwzięcia w zakresie czasu, zakresu prac, kosztów oraz jakości produktów powstających w projekcie w celu doskonalenia rozwiązań organizacyjnych podczas realizacji przedsięwzięcia.

Metody i kryteria oceniania:

Konieczne jest zaliczenie 2 testów na przynajmniej 60% każdy

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Walczak
Prowadzący grup: Renata Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Walczak
Prowadzący grup: Renata Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Walczak
Prowadzący grup: Renata Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Walczak
Prowadzący grup: Renata Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Walczak
Prowadzący grup: Renata Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.