Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LSP-0214 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia organizacji
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie procesów i zjawisk życia zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem procesów organizacji i instytucjonalizacji we współczesnym społeczeństwie. Zapoznanie z uwarunkowaniami służącymi do realizacji przyszłych ról zawodowych, by umiał samodzielnie przeprowadzić analizę świata organizacji i rozumiał społeczne i organizacyjne zachowania ludzi.

Pełny opis:

1.Ekonomiczne i pozaekonomiczne elementy rzeczywistości społecznej. 2.Socjologiczne spojrzenie na organizację i jej otoczenie. 3.Grupy i zespoły pracownicze w procesie zarządzania organizacją. 4.Rola informacji w funkcjonowaniu systemów organizacyjnych. Proces efektywnego komunikowania w organizacji. 5.Podejmowanie decyzji w zespole zadaniowym. 6.Grupotwórcze oddziaływanie celu, spójność grupowa. 7..Motywacyjne aspekty zachowań organizacyjnych. 8.Psychospołeczne znaczenie sankcji pozytywnych i negatywnych w aktywizowaniu jednostek. 9.Czas w organizacjach, zarządzanie i konkurowanie czasem. 10.Innowacja w organizacji a społeczne ryzyko. 11..Konflikt jako instrument zmian w organizacji, procesy dezorganizacji, współczesny mobbing. 12.Kulturowe ujęcie organizacji. 13.Władza, wpływ i autorytet w organizacji, kierowanie współczesne. 14.Przywództwo w organizacji, lider przyszłości, doskonalenie pracy menedżerów. 15.Organizacja bez granic - człowiek wobec wyzwań globalizacji i integracji.

Literatura:

1.Masłyk-Musiał E.: Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, W UMC-S, Lublin 2001 2.Polakowska-Kujawa J.(red.): Socjologia ogólna, SGH, Warszawa 2006 3.Kuc B.R.; Od zarządzania do przywództwa, WM PTM, Warszawa 2004 4.Kuc B.R.: Zarządzanie doskonałe WM PTM, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę z socjologii organizacji

Ma podstawową wiedzę o człowieku funkcjonującym w środowisku pracy na różnych poziomach organizacyjnych

Ma świadomość kulturowych wyznaczników funkcjonowania organizacji i przekształceń kultury organizacyjnej

Potrafi prawidłowo posługiwać się poznaną terminologią z zakresu socjologii organizacji

Potrafi przedstawić postulaty poprawnego działania w różnych typach organizacji formalnych

Jest zdolny do budowania i integrowania zespołów, budowania relacji w grupie zadaniowej

Jest przygotowany do pełnienia zróżnicowanych ról organizacyjnych i aktywnego uczestnictwa w życiu instytucji i społecznym

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pozytywnych ocen z dwóch prac pisemnych, kolokwiów na 7 i 13 zajęciach oraz ocena pracy w grupie. Dodatkowo oceniana jest aktywność na zajęciach. Łączna ocena z przedmiotu; 5,0-40ptk.; 4,5-36pkt.; 4,0- 32pkt.; 3,5-28pkt.; 3,0-24pkt.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Chorosińska
Prowadzący grup: Bożenna Chorosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.