Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryzys i zmiana społeczna w myśli europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LSP-0402
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryzys i zmiana społeczna w myśli europejskiej
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zbrzezny
Prowadzący grup: Tomasz Zbrzezny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zbrzezny
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zbrzezny
Prowadzący grup: Tomasz Zbrzezny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zbrzezny
Prowadzący grup: Tomasz Zbrzezny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zbrzezny
Prowadzący grup: Tomasz Zbrzezny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Kryzys demokracji ateńskiej i jego odzwierciedlenie w twórczości Platona 2. De civitate Dei Aureliusza Augustyna jako reakcja na kryzys imperium rzymskiego 3. Tomizm jako filozofia porządku feudalnego 4. Bolesne narodziny nowożytności. Moralność a potrzeba realizacji celów polityki wg Machiavellego. Utopie renesansu jako wyraz tęsknoty za zmianą porządku społecznego 5. Umowa społeczna jako wyraz kształtowania się nowej podmiotowości i artykulacji potrzeby zmiany modelu władzy 6. Heglowska wizja historii jako reakcja na Rewolucję Francuską i jej następstwa 7. C. H. de Saint – Simon i A. Comte o potrzebie nowego ładu społecznego 8. Kryzys i zmiana społeczna w myśli Karola Marksa 9. Charakterystyka nowoczesności wg Maxa Webera 10. 11. Utopie XX wieku. Szczęście ludu pracującego i szczęście rasy panów 12. Filozofia wobec totalitaryzmu i wojny światowej 13. Kryzys racjonalności i rozkwit kultury masowej 14. Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy 15. Społeczeństwo spektaklu Guy Deborda.

Pełny opis:

Przedmiot należy do filozofii społecznej. Celem jego nauczania jest pokazanie różnych intelektualnych reakcji na zjawiska kryzysów i przesileń społecznych. Przez wiedzę o tym, jak wielcy myśliciele minionych czasów "radzili sobie" z własną współczesnością - do świadomości, że i dla nas współczesne zjawiska i procesy mogą być bardziej przejrzyste i zrozumiałe.

Literatura:

1. Historia filozofii zachodniej, red. Richard H. Popkin, wyd. Zysk i S-ka, 2003, 2. Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, red. Barbara Skarga, PWN 21994 – 1997, t. 1 – 5, wybrane fragmenty 3. Platon, Państwo 4. H. Arendt, O rewolucji., 5 Korzenie totalitaryzmu, 6. K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, 7. E. Fromm, Ucieczka od wolności, 8. J. Baszkiewicz, Francuzi 1789-1794. Studium świadomości rewolucyjnej.

Uwagi:

Ocena dwóch kolokwiów pisemnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zbrzezny
Prowadzący grup: Tomasz Zbrzezny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Kryzys demokracji ateńskiej i jego odzwierciedlenie w twórczości Platona 2. De civitate Dei Aureliusza Augustyna jako reakcja na kryzys imperium rzymskiego 3. Tomizm jako filozofia porządku feudalnego 4. Bolesne narodziny nowożytności. Moralność a potrzeba realizacji celów polityki wg Machiavellego. Utopie renesansu jako wyraz tęsknoty za zmianą porządku społecznego 5. Umowa społeczna jako wyraz kształtowania się nowej podmiotowości i artykulacji potrzeby zmiany modelu władzy 6. Heglowska wizja historii jako reakcja na Rewolucję Francuską i jej następstwa 7. C. H. de Saint – Simon i A. Comte o potrzebie nowego ładu społecznego 8. Kryzys i zmiana społeczna w myśli Karola Marksa 9. Charakterystyka nowoczesności wg Maxa Webera 10. 11. Utopie XX wieku. Szczęście ludu pracującego i szczęście rasy panów 12. Filozofia wobec totalitaryzmu i wojny światowej 13. Kryzys racjonalności i rozkwit kultury masowej 14. Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy 15. Społeczeństwo spektaklu Guy Deborda.

Pełny opis:

Przedmiot należy do filozofii społecznej. Celem jego nauczania jest pokazanie różnych intelektualnych reakcji na zjawiska kryzysów i przesileń społecznych. Przez wiedzę o tym, jak wielcy myśliciele minionych czasów "radzili sobie" z własną współczesnością - do świadomości, że i dla nas współczesne zjawiska i procesy mogą być bardziej przejrzyste i zrozumiałe.

Literatura:

1. Historia filozofii zachodniej, red. Richard H. Popkin, wyd. Zysk i S-ka, 2003, 2. Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, red. Barbara Skarga, PWN 21994 – 1997, t. 1 – 5, wybrane fragmenty 3. Platon, Państwo 4. H. Arendt, O rewolucji., 5 Korzenie totalitaryzmu, 6. K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, 7. E. Fromm, Ucieczka od wolności, 8. J. Baszkiewicz, Francuzi 1789-1794. Studium świadomości rewolucyjnej.

Uwagi:

Ocena dwóch kolokwiów pisemnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)