Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LSP-0507 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe I
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Wybór tematu pracy, jej zakresu i problematyki. Konstrukcja pracy licencjackiej. - Struktura pracy. - Określenie strony formalnej pracy. - Rodzaje i metody sporządzania przypisów. - Formy prezentacji materiału badawczego: wykresy, tabele, schematy. Opracowanie bibliografii. Wybór metod badawczych. Przygotowanie wstępnej koncepcji pracy. Opracowanie planu pracy. Poszukiwanie materiałów do badań empirycznych. Prezentacja wybranych (uzgodnionych z promotorem) zagadnień ze zrealizowanej pracy dyplomowej.

Literatura:

Dobór literatury wynika z tematu pracy licencjackiej

Efekty uczenia się:

W06: Ma wiedzę z zakresu nauk ilościowych, obejmującą podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w badaniach ekonomicznych oraz przy podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych.

U03: Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania różnorodnych problemów gospodarczych i społecznych i formułować praktyczne wnioski użyteczne dla decydentów.

U10: Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić proste badania, sformułować logiczne wnioski oraz zaprezentować je wraz z argumentacją

U11:Potrafi budować modele służące do objaśniania i przewidywania zjawisk zachodzących w gospodarce oraz wewnątrz poszczególnych podmiotów

U18: Wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną i inne materiały źródłowe do przygotowania w języku polskim i w wybranym języku obcym prac pisemnych dotyczących zagadnień ekonomicznych w zakresie właściwym dla praktyki biznesu.

U19: Posiada w podstawowym zakresie umiejętność prawidłowego redagowania dokumentów tekstowych oraz prezentacji multimedialnych i grafiki komputerowej, potrafi przetwarzać dane za pomocą arkusza kalkulacyjnego i systemu baz danych.

U20: Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w języku polskim i wybranym języku obcym na tematy dotyczące wybranych zagadnień ekonomicznych, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne z dorobku ekonomii i innych dyscyplin pokrewnych.

K04:Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej i poszanowaniem praw autorskich, prawidłowo interpretuje i rozstrzyga moralne dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma świadomość ważności profesjonalnego zachowania, wykazuje wrażliwość na problemy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.

K06: Jest zdolny do samodzielnej oceny zjawisk zachodzących we współczesnej gospodarce globalnej, potrafi na forum grupy dyskutować na ich temat i formułować własne wnioski, stosując odpowiednią prezentację swoich poglądów i obronę przyjętej argumentacji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena kolejnych faz przygotowania pracy licencjackiej oraz aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Felic
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Agnieszka Krzętowska, Anna Stępniak-Kucharska, Piotr Szczypa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Felic
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Monika Jarzębska, Magdalena Kalisiak-Mędelska, Karolina Kluth, Agnieszka Krzętowska, Katarzyna Osiecka, Anna Stępniak-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Felic
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Karolina Kluth, Agnieszka Krzętowska, Eugeniusz Kwiatkowski, Anna Stępniak-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Felic
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Karolina Kluth, Stefan Krajewski, Agnieszka Krzętowska, Artur Piotrowicz, Anna Stępniak-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Felic
Prowadzący grup: Karolina Kluth, Stefan Krajewski, Agnieszka Krzętowska, Katarzyna Osiecka, Marlena Piekut, Karolina Przenajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Felic
Prowadzący grup: Irena Bielecka, Katarzyna Duczkowska-Małysz, Barbara Felic, Magdalena Kludacz-Alessandri, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Eugeniusz Kwiatkowski, Paweł Neumann, Włodzimierz Puliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kludacz-Alessandri, Piotr Urbanek
Prowadzący grup: Irena Bielecka, Barbara Felic, Magdalena Kludacz-Alessandri, Eugeniusz Kwiatkowski, Paweł Neumann, Mariusz Plich, Włodzimierz Puliński, Piotr Urbanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska, Magdalena Kludacz-Alessandri, Piotr Urbanek
Prowadzący grup: Irena Bielecka, Barbara Felic, Magdalena Grabowska, Magdalena Kludacz-Alessandri, Eugeniusz Kwiatkowski, Paweł Neumann, Mariusz Plich, Włodzimierz Puliński, Piotr Urbanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska, Magdalena Kludacz-Alessandri, Piotr Urbanek
Prowadzący grup: Irena Bielecka, Barbara Felic, Magdalena Grabowska, Magdalena Kludacz-Alessandri, Eugeniusz Kwiatkowski, Paweł Neumann, Mariusz Plich, Włodzimierz Puliński, Piotr Urbanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.