Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

E-biznes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-NZP-0155
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-biznes
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia II stopnia niestacjonarne, KNEiS
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- podstawowymi zagadnieniami e-biznesu oraz specyfiką działalności gospodarczej w środowisku internetowym

- narzędziami do prowadzenia i promocji firmy w Internecie

- aspektami prawnymi e-biznesu

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Specyfika biznesu w Internecie

2. Sklepy internetowe

3. Platformy aukcyjne

4. Efektywność sprzedaży

5. Usługi online

6. Podstawy marketingu internetowego

7. Technologie mobilne w e-biznesie

8. Zasady komunikacji e-biznesowej

9. Systemy płatności w Internecie

10. Podstawy prawne e-biznesu

11. Bezpieczeństwo w systemach gospodarki elektronicznej

Treści ćwiczeń:

1. Przykładowy model e-biznesu

2. Firmowa strona internetowa - Systemy zarządzania treścią

3. Responsywne strony internetowe

4. E-commerce - obsługa sklepu internetowego

5. Platforma E-learningowa

6. E-marketing - analiza stron internetowych

Literatura:

Praca zbiorowa, Biblia e-biznesu, Helion 2013

Maciej Dutko, E-biznes. Poradnik praktyka. Wydanie II, Helion 2013

Zasoby Internetu wskazane na stronie przedmiotu.

Efekty uczenia się:

W07

01. Zna zagadnienia związane z aspektami prawnymi e-biznesu

W11

01. Zna podstawowe zagadnienia związane z działalnością przedsiębiorstwa w e-biznesie

02. Zna podstawowe zasady promocji firmy w Internecie

03. Zna zagrożenia i bariery funkcjonowania firm w biznesie wirtualnym

U04

01. Nabywa umiejętność zrozumienia mechanizmów rządzących e-biznesem

02. Umie wskazać modele e-handlu

U06

01. Umie wskazać narzędzia e-marketingu i aplikacje internetowe przydatne w e-biznesie

U07

01. Umie operować podstawowymi terminami z zakresu e-biznesu

K01

01. Jest świadomy konieczności uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

K06 01.

Jest świadomy dynamicznych zmian dokonujących się w e-biznesie i konieczności uzupełniania wiedzy i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończący się egzaminem

Ćwiczenia kończące się zaliczeniem

REGULAMIN PRZEDMIOTU

1. E-biznes, studia II stopnia, semestr I

2. Rodzaj zajęć:

◦ studia niestacjonarne: wykład - 8 h

◦ studia niestacjonarne: ćwiczenia 16 h

3. Kierownik przedmiotu: mgr inż. Zbigniew Kleniewski

4. Obecność studentów na wykładach jest zalecana, choć nie jest obowiązkowa.

5. Obecność studentów na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

6. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach.

7. Podczas konsultacji można odbyć ćwiczenia na których student ma usprawiedliwioną nieobecność.

8. Wykłady i ćwiczenia będą realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym za pomocą platformy MS Teams .

9. Zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć.

10. Formy weryfikacji efektów uczenia się:

◦ krótkie sprawdziany przed każdym ćwiczeniem przeprowadzone na platformie Portaliusz.

◦ sprawozdania z wykonania każdego ćwiczenia

◦ egzamin w postaci testu i pytań otwartych przeprowadzony na platformie Portaliusz.

11. Aby przystąpić do egzaminu student musi uzyskać zaliczenie z ćwiczeń.

12. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

13. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się student może korzystać tylko z materiałów przygotowanych przez prowadzącego. Student umieszcza na platformie oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadań.

14. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 50% pkt z ćwiczeń, minimum 50% punktów z egzaminu oraz 5punktów za frekwencję.

Zasady punktacji:

a. Student może uzyskać max. 100 pkt w tym:

Frekwencja - 5pkt

Sprawdziany przed kolokwium - 35pkt

Egzamin 60pkt

Ocena końcowa (pkt)

0-49 ocena 2

50-59 ocena 3

60-69 ocena 3,5

70-79 ocena 4

80-89 ocena 4,5

91-100 ocena 5

15. Negatywna ocena końcowa powoduje konieczność powtórzenia przedmiotu

w kolejnym etapie studiów.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy"

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankowski
Prowadzący grup: Andrzej Pankowski, Emil Zelma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emil Zelma
Prowadzący grup: Emil Zelma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)