Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EKFRA-LZP-0463 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty z sem. 4, studia I stopnia niestacjonarne, KNEiS - Finanse i rachunkowość
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel ogólny przedmiotu:

1. Przekazanie podstawowych wiadomości o zasadach rachunkowości, polityce rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i standaryzacji rachunkowości w skali światowej.

2. Zapoznanie studentów ze szczególnymi przypadkami wyceny składników majątku i źródeł ich finansowania oraz ewidencji złożonych operacji gospodarczych.

Pełny opis:

1. Nadrzędne zasady rachunkowości i cechy sprawozdań finansowych. Polityka rachunkowości a polityka bilansowa

2. Wycena aktywów i pasywów Utrata wartości aktywów.

3. Rozrachunki z pracownikami.

4.Leasing operacyjny i finansowy w księgach rachunkowych. 5.Wycena i ewidencja instrumentów finansowych.

6. Inwentaryzacja i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

7. Rachunek przepływów pieniężnych

8. Zestawienie zmian w kapitale własnym i pozostałe elementy sprawozdania finansowego

9.Standaryzacja rachunkowości w skali międzynarodowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. Bareja, T. Boroch, M. Gawart, M. Giedroyć, K. Klimczak, E. Łazarowicz, K. Zasiewska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012r.

J. Godlewska (red.) Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce, Warszawa 2011r.

K. Winiarska (red.) Zaawansowana rachunkowość finansowa. Przykłady, zadania, testy, C.H. Beck, Warszawa 2012r.

Literatura uzupełniająca:

W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk (red.) Rachunkowosć finansowaczęść II (zaawansowana), Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce, Warszawa 2008r.

J. Turyna, Rachunkowosć finansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008r.

Efekty uczenia się:

W 20 - Zna szczególne przypadki wyceny takich składników majątku i źródeł ich finansowania, jak: leasing, instrumenty finansowe, kapitały. Zna zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W 22 - Zna zasady rachunkowości. Rozumie różnicę miedzy polityką rachunkowości, polityką bilansową i kreatywną rachunkowością.

U 08 - Posiada umiejętność ewidencji leasingu, instrumentów finansowych, kapitałów na kontach księgowych. Umie rozliczać różnice inwentaryzacyjne. .3. Potrafi rozwiązywać szczególne problemy, wyceny i ewidencji wartości aktywów trwałych i obrotowych.

U 28 - Potrafi skalkulować koszt jednostkowy na potrzeby wyceny wyrobów gotowych. Posiada umiejętność rozliczania kosztów w czasie (rozliczenia międzyokresowe kosztów).

U 30 - Potrafi sporządzić rachunek przepływów pieniężnych.

K 12 - Ma świadomości ciągłego uzupełniania wiedzy z powodu ciągłych zmian przepisów prawnych. Rozumie konsekwencje nie stosowania przepisów prawnych w prowadzonej działalności.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń. W semestrze w celu sprawdzenia efektów kształcenia w zakresie umiejętności zostanie przeprowadzone jedno kolokwium w formie pisemnej (zadania).

Egzamin sprawdzający efekty kształcenia w zakresie wiedzy zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w czasie sesji egzaminacyjnej (test, zadanie).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Burżacka
Prowadzący grup: Monika Burżacka, Magdalena Kapela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Burżacka
Prowadzący grup: Monika Burżacka, Magdalena Kapela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Burżacka
Prowadzący grup: Monika Burżacka, Magdalena Kapela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Burżacka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Burżacka
Prowadzący grup: Monika Burżacka, Grzegorz Chybicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Burżacka
Prowadzący grup: Monika Burżacka, Grzegorz Chybicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.