Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse grup kapitałowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EKFRA-LZP-0668 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse grup kapitałowych
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty z sem. 6, studia I stopnia niestacjonarne, KNEiS - Finanse i rachunkowość
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem grup kapitałowych, w szczególności z problemami finansowania,

opodatkowania oraz sporządzania i analizowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wykłady:

Procesy konsolidacji w gospodarce.

Organizacja i funkcjonowanie grup kapitałowych.

Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych.

Konsolidacja sprawozdań finansowych.

Finansowanie działalności grup kapitałowych.

Ocena sytuacji finansowej grup kapitałowych.

Opodatkowanie grup kapitałowych.

Cash management w grupach kapitałowych.

Literatura:

1. Grupy kapitałowe w Polsce, strategie i struktury, red. Maria Romanowska, PWE, Warszawa 2011;

2. Jan Śliwa, Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu

Warszawskiego, Warszawa 2011;

3. Jan Rak, Jan Turyna, Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej, Difin, Warszawa 2004;

4. Michał Trocki, Grupy kapitałowe – tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004;

5. Wojciech Szumielewicz, Cash management w grupach kapitałowych, Difin, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Patrz: Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów w formie rozwiązania zadań,

pytań opisowych.

Do zaliczenia każdego kolokwium koniecznym jest uzyskanie 50% punktów na ocenę dst, 80% na ocenę db, 95% na ocenę bdb.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Neumann
Prowadzący grup: Paweł Neumann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Neumann
Prowadzący grup: Paweł Neumann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.