Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse grup kapitałowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EKGPR-LSP-0608 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse grup kapitałowych
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem grup kapitałowych, w szczególności z problemami finansowania, opodatkowania oraz sporządzania i analizowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

W1. Procesy konsolidacji w gospodarce. W2. Organizacja i funkcjonowanie grup kapitałowych. W3. Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych. W4. Konsolidacja sprawozdań finansowych. W5. Finansowanie działalności grup kapitałowych. W6. Ocena sytuacji finansowej grup kapitałowych. W7. Opodatkowanie grup kapitałowych. W8. Cash management w grupach kapitałowych.

Literatura:

1. Grupy kapitałowe w Polsce, strategie i struktury, red. Maria Romanowska, PWE, Warszawa 2011; 2. Jan Śliwa, Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011; 3. Jan Rak, Jan Turyna, Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej, Difin, Warszawa 2004; 4. Michał Trocki, Grupy kapitałowe – tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004; 5. Wojciech Szumielewicz, Cash management w grupach kapitałowych, Difin, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

W21: Zna podstawowe zagadnienia dotyczące strategii finansów, ukierunkowanej na pomnażanie wartości dodanej, kształtowania racjonalnej struktury kapitału, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz problematyki opodatkowania przedsiębiorstw.

U07: Posiada umiejętność wykorzystywania mierników i wskaźników ekonomicznych do opisu zjawisk i procesów gospodarczych; potrafi interpretować i oceniać tendencje rozwojowe i zależności zachodzące w rzeczywistości gospodarczej w skali krajowej i międzynarodowej.

U27: Wykorzystując posiadaną wiedzę z zakresu finansowania, potrafi zastosować metody pozwalające ocenić sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, a także prawidłowość przyjętej strategii działania.

U30 :Potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe, wycenić składniki majątku oraz ustalić wynik finansowy.

K14: Posiada zdolność adaptacji własnej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów pojawiających się w życiu zawodowym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 98 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Neumann
Prowadzący grup: Paweł Neumann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Burżacka, Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Monika Burżacka, Magdalena Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.