Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium automatyki i pomiarów wielkości fizycznych [7190-TC000-IZP-0241] rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Laboratorium automatyki i pomiarów wielkości fizycznych [7190-TC000-IZP-0241]
Zajęcia: rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy [2020Z] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda sobota, 19:30 - 21:00
sala GD-1
Budynek GG Płock jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marian Trafczyński
Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane bezpośrednio na Uczelni

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Nie dopuszcza się nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych. Każda nieobecność musi być odpracowana przez studenta w terminie konsultacji. Warunkiem przystąpienia do odpracowania nieobecności jest przedłożenie prowadzącemu przez studenta pisemnego usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 14 dni od nieobecności.

2. Efekty uczenia się przypisane do ćwiczeń laboratoryjnych będą weryfikowane poprzez: odpowiedź pisemną (wejściówka) z teoretycznego przygotowania do realizowanego ćwiczenia oraz pisemne (w formie opracowania komputerowego) sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie wszystkich pozytywnych ocen z pisemnego teoretycznego przygotowania do realizowanego ćwiczenia oraz pisemnych (w formie opracowań komputerowych) sprawozdań z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się najpóźniej na ostatnich zajęciach w semestrze. Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną ocen z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

4. Ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 7 dni po zaliczeniu. Student może poprawiać tylko cząstkowe oceny niedostateczne, które uzyskał podczas ćwiczeń laboratoryjnych, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

5. Student powtarza z powodu niezadowalających wyników w nauce tylko niezaliczony typ zajęć realizowany w ramach przedmiotu.

6. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze pisemnego teoretycznego przygotowania do realizowanego ćwiczenia każdy student powinien mieć papier kancelaryjny w kratkę, długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi, kalkulator prosty lub inżynierski przeznaczony do wykonywania obliczeń oraz przybory geometryczne (linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel). Inne materiały, a w szczególności telefony komórkowe, są zabronione.

7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu ruchomego przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. Rejestrowania obrazów nieruchomych związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych jest dozwolone za zgodą prowadzącego.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)