Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe II 7200-EK000-LSP-0606
rok akademicki 2015/2016 - sem. letni
Seminaria dyplomowe, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe II 7200-EK000-LSP-0606
Zajęcia rok akademicki 2015/2016 - sem. letni (2016L) (zakończony)
Seminaria dyplomowe (SED), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Kludacz-Alessandri
Zakres tematów:

1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, rachunkowość podatkowa np.:

-organizacja systemu rachunkowości w różnych typach jednostek gospodarczych

- polityka rachunkowości a sprawozdania finansowe

- międzynarodowe standardy rachunkowości

- wycena składników bilansu przedsiębiorstwa

- wynik finansowy i podatkowy jednostki

- bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych

- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- rozliczenia międzyokresowe kosztów jako kategoria finansowa w rachunkowości i podatkach.

- rozliczanie i ewidencja wynagrodzeń w przedsiębiorstwie

- amortyzacja środków trwałych w ujęciu bilansowym i podatkowym

2. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, np.:

- zryczałtowane formy opodatkowania – karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany

- Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

- analiza form opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw

3. Finansowanie przedsiębiorstw, np.

- badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

- kredyt jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

- leasing jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

- analiza źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

4. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

5. Wycena wartości nieruchomości

6. Controlling i rachunkowość zarządcza, np.

- organizacja controllingu w przedsiębiorstwie

- analiza i kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwie

- budżetowanie i kontrola kosztów

- rachunek kosztów przedsiębiorstwa

- nowoczesne systemy rachunku kosztów

- zrównoważona karta wyników

- analiza SWOT jako narzędzie controllingu strategicznego

- analiza progu rentowności,

- podejmowanie decyzji cenowych,

- wykorzystanie wyników rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji bieżących i strategicznych,

7. Analiza dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.