Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna w inżynierii mechanicznej 7190-MB000-IZP-0091
rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy
Projekt, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Technologia informacyjna w inżynierii mechanicznej 7190-MB000-IZP-0091
Zajęcia rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy (2020Z) (zakończony)
Projekt (PRO), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda sobota, 11:30 - 13:00
sala GM-6
Budynek GM Płock jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mariusz Sarniak
Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams, Portaliusz)

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu:

1. Obecność studentów na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa i kontrolowana. W przypadku nieobecności student jest zobowiązany do samodzielnego wykonania ćwiczeń w pakiecie MS Office. Można też skorzystać w tym celu z konsultacji.

2. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia weryfikowane jest podczas dwóch sprawdzianów, podczas których studenci wykonują indywidualnie powierzone ćwiczenia na stanowisku komputerowym w pracowni komputerowej. Wyniki pracy studentów są zapisywane na platformie Portaliusz.

3. Warunkiem koniecznym do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów.

4. Oceny ze sprawdzianów oraz sprawozdań przekazywane są do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac w formie ustalonej ze studentami.

5. Student może poprawiać oceny niedostateczne ze sprawdzianów w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia lub na konsultacjach.

6. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ww. ocen i przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

7. Z powodu niezadowalających wyników w nauce student powtarza całość przedmiotu.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć nie jest dozwolone.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac do końca danego roku akademickiego w dowolnym terminie konsultacji.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.