Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne technologie w budownictwie - projekt [7190-BU000-MSP-0183] rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
Projekt, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nowoczesne technologie w budownictwie - projekt [7190-BU000-MSP-0183]
Zajęcia: rok akademicki 2020/2021 - sem. letni [2021L] (zakończony)
Projekt [PRO], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 13:45 - 14:30
sala MS TEAMS
Kampus Płock jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Gryszpanowicz
Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona, a każda następna musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub innym istotnym powodem.

2. Efekty kształcenia z ćwiczeń projektowych weryfikowane są pracą projektową w formie pisemnego opracowania oraz sprawdzianem w formie ustnej. Praca projektowa jest oceniana w skali 2-5.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadania semestralnego złożonego w terminie ustalonym przez prowadzącego przedmiot.

4. Ocena z opracowania projektowego przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Student może poprawiać ocenę niedostateczną z projektu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

5. Student powtarza całość zajęć z ćwiczeń projektowych z powodu negatywnej oceny wyników.

6. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

7. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

8. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)