Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia i nauki o Ziemi - projekt [7190-IS000-ISP-0271] rok akademicki 2020/2021 - sem. letni
Projekt, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Hydrologia i nauki o Ziemi - projekt [7190-IS000-ISP-0271]
Zajęcia: rok akademicki 2020/2021 - sem. letni [2021L] (zakończony)
Projekt [PRO], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 12:30 - 14:00
sala MS TEAMS
Kampus Płock jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bożena Piątkowska
Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS TEAMS)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na projektach jest obowiązkowa.

2. Efekty uczenia się przypisane do projektu będą weryfikowane podczas obrony zadań projektowych.

3. Warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione), wykonanie i obrona zadań projektowych do ostatniego dnia zajęć w semestrze.

4. Ocena z projektu jest przekazywana do wiadomości studentów bezpośrednio po obronie zadania projektowego. Student może poprawiać oceny z zadań projektowych w terminach uzgodnionych z prowadzącym zajęcia.

5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, student ma prawo przystąpić do obrony zadań projektowych w dodatkowym terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. W przypadku uczęszczania na zajęcia projektowe i nie zaliczenia projektów, istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu obrony projektów bez konieczności powtórnego uczęszczania na zajęcia (termin zostanie ustalony z prowadzącym zajęcia projektowe).

6. Student powtarza z powodu niezadowalających wyników w nauce cały przedmiot.

7. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się podczas obrony zadań projektowych każdy zdający może mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi, kalkulator prosty lub inżynierski przeznaczony do wykonywania obliczeń. Inne materiały, a w szczególności telefony komórkowe, są zabronione.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)