Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo 1010-AC000-JSP-0120
Reguły punktacji przedmiotu

101B-JSP-AC - Architektura, studia stacjonarne jednolite magisterskie
101C-ISP-AC - Architektura, studia stacjonarne pierwszego stopnia
101C-IWP-AC - Architektura, studia niestacjonarne wieczorowe pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
101B-JSP-AC
Architektura, studia stacjonarne jednolite magisterskie
101C-ISP-AC
Architektura, studia stacjonarne pierwszego stopnia
101C-IWP-AC
Architektura, studia niestacjonarne wieczorowe pierwszego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2020Z - ...)
3
(2020Z - ...)
3
(2020Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)