Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki medycyny nuklearnej 103B-ELxxx-MSP-TMN
Reguły punktacji przedmiotu

105B-MSP-FT - Fizyka Techniczna, studia stacjonarne drugiego stopnia
105C-MSP-FT - Fizyka Techniczna, studia stacjonarne drugiego stopnia
105D-MSP-FT - Fizyka Techniczna, studia stacjonarne drugiego stopnia
105E-MSP-FT - Fizyka Techniczna, studia stacjonarne drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
105B-MSP-FT
Fizyka Techniczna, studia stacjonarne drugiego stopnia
105C-MSP-FT
Fizyka Techniczna, studia stacjonarne drugiego stopnia
105D-MSP-FT
Fizyka Techniczna, studia stacjonarne drugiego stopnia
105E-MSP-FT
Fizyka Techniczna, studia stacjonarne drugiego stopnia
ECTS
ECTS
5
(2010Z - ...)
3
(2010Z - ...)
3
(2010Z - ...)
4
(2010Z - ...)
4
(2010Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)