Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Physics II - Experimental Physics 1050-BU000-ISA-9050
Reguły punktacji przedmiotu

108A-E - Wymiana Erasmus+, Wydział Inżynierii Lądowej
108A-ISA-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108B-ISA-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108C-ISA-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108C-IZP-BU - Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
108A-E
Wymiana Erasmus+, Wydział Inżynierii Lądowej
108A-ISA-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108B-ISA-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108C-ISA-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108C-IZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2021Z - ...)
2
(2008Z - 2013L)
2
(2013Z - ...)
2
(2013Z - ...)
2
(2021Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)