Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Building Materials 2 1080-BU000-ISA-0412
Reguły punktacji przedmiotu

108A-E - Wymiana Erasmus+, Wydział Inżynierii Lądowej
108A-ISA-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108A-W - Wymiana międzynarodowa, Wydział Inżynierii Lądowej
108B-ISA-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108C-ISA-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108C-IZP-BU - Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
109A-E - Wymiana Erasmus+, Wydział Inżynierii Materiałowej

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
108A-E
Wymiana Erasmus+, Wydział Inżynierii Lądowej
108A-ISA-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108A-W
Wymiana międzynarodowa, Wydział Inżynierii Lądowej
108B-ISA-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108C-ISA-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108C-IZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
109A-E
Wymiana Erasmus+, Wydział Inżynierii Materiałowej
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2021Z - ...)
6
(2009Z - 2013L)
6
(2012Z - ...)
6
(2012Z - ...)
6
(2012Z - ...)
6
(2020Z - ...)
6
(2022Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)