Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundamentals of Building 1 1080-BU000-ISA-0421
Reguły punktacji przedmiotu

101A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Architektury
101A-E - Wymiana Erasmus+, Wydział Architektury
101A-W - Wymiana międzynarodowa, Wydział Architektury
102A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Chemiczny
103A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
104A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Elektryczny
105A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Fizyki
106A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Geodezji i Kartografii
107A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
108A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Inżynierii Lądowej
108A-E - Wymiana Erasmus+, Wydział Inżynierii Lądowej
108A-ISA-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108A-W - Wymiana międzynarodowa, Wydział Inżynierii Lądowej
108B-ISA-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108C-ISA-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
109A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Inżynierii Materiałowej
110A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Mechaniczny Technologiczny
111A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
112A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
113A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
114A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Mechatroniki
115A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
116A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Transportu
117A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Zarządzania
118A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
4606-B - Wymiana Bilateralna, Szkoła Doktorska PW
4606-E - Wymiana Erasmus+, Szkoła Doktorska PW
719A-B - Wymiana Bilateralna, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
720A-B - Wymiana Bilateralna, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
101A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Architektury
101A-E
Wymiana Erasmus+, Wydział Architektury
101A-W
Wymiana międzynarodowa, Wydział Architektury
102A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Chemiczny
103A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
104A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Elektryczny
105A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Fizyki
106A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Geodezji i Kartografii
107A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
108A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Inżynierii Lądowej
108A-E
Wymiana Erasmus+, Wydział Inżynierii Lądowej
108A-ISA-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108A-W
Wymiana międzynarodowa, Wydział Inżynierii Lądowej
108B-ISA-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
108C-ISA-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
109A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Inżynierii Materiałowej
110A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Mechaniczny Technologiczny
111A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
112A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
113A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
114A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Mechatroniki
115A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
116A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Transportu
117A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Zarządzania
118A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
4606-B
Wymiana Bilateralna, Szkoła Doktorska PW
4606-E
Wymiana Erasmus+, Szkoła Doktorska PW
719A-B
Wymiana Bilateralna, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
720A-B
Wymiana Bilateralna, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2019Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
5
(2009Z - 2013L)
4
(2013Z - ...)
4
(2013Z - ...)
4
(2013Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
4
(2021Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)