Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

HC - History of Art and Civilisation (EC) 1080-BU000-MSA-0203
Reguły punktacji przedmiotu

108A-W - Wymiana międzynarodowa, Wydział Inżynierii Lądowej
108B-MSA-BU - Budownictwo, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim
108D-MSA-BU - Budownictwo, studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
108A-W
108B-MSA-BU
108D-MSA-BU
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2017L - ...)
2
(2017L - ...)
2
(2017L - ...)