Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

HES - Historia budowy miast (BZ, IPB, KB, TK) 1080-BU000-MSP-0207
Reguły punktacji przedmiotu

108B-MSP-BU - Budownictwo, studia stacjonarne drugiego stopnia
108C-MZP-BU - Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
108D-MSP-BU - Budownictwo, studia stacjonarne drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
108B-MSP-BU
Budownictwo, studia stacjonarne drugiego stopnia
108C-MZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
108D-MSP-BU
Budownictwo, studia stacjonarne drugiego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2016L - ...)
2
(2016L - ...)
2
(2016L - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)