Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Quality Engineering & Management 1102-ZP000-MSA-QUMAN
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ECTS
ECTS
5
(2011L - 2011L)
5
(2011Z - 2011Z)
5
(2012Z - 2012Z)
5
(2013Z - 2013Z)
5
(2014Z - 2014Z)
5
(2015Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)