Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia kombinatoryki 1120-MAMNI-NSP-0236
Reguły punktacji przedmiotu

112A-NSP-MA - Matematyka, studia stacjonarne drugiego stopnia
112B-NSP-MA - Matematyka, studia stacjonarne drugiego stopnia
112C-NSP-MA - Matematyka, studia stacjonarne drugiego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
112A-NSP-MA
112B-NSP-MA
112C-NSP-MA
ECTS
ECTS
4
(2018Z - 2020L)
3
(2020Z - ...)
6
(2011Z - 2018L)
6
(2011Z - 2018L)
6
(2011Z - 2018L)