Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka dyskretna 1140-00000-MSP-2002
Reguły punktacji przedmiotu

114B-MSP-AR - Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne drugiego stopnia
114B-MSP-IB - Inżynieria Biomedyczna, studia stacjonarne drugiego stopnia
114B-MSP-IP - Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia stacjonarne drugiego stopnia
114B-MSP-MT - Mechatronika, studia stacjonarne drugiego stopnia
114C-MSP-IB - Inżynieria Biomedyczna, studia stacjonarne drugiego stopnia
114C-MSP-IP - Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia stacjonarne drugiego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
114B-MSP-AR
114B-MSP-IB
114B-MSP-IP
114B-MSP-MT
114C-MSP-IB
114C-MSP-IP
ECTS
ECTS
4
(2010Z - ...)
4
(2010Z - ...)
4
(2010Z - ...)
4
(2010Z - ...)
4
(2010Z - ...)
4
(2010Z - ...)
4
(2010Z - ...)