Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika oświetleniowa w multimediach 1140-MTTMU-ISP-6005
Reguły punktacji przedmiotu

114B-ISP-AR - Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia
114B-ISP-IP - Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia stacjonarne pierwszego stopnia
114B-ISP-MT - Mechatronika, studia stacjonarne pierwszego stopnia
114B-ISP-WR - Wspólny (Mechatronika, Automatyka i Robotyka), studia stacjonarne pierwszego stopnia
114C-ISP-IP - Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia stacjonarne pierwszego stopnia
114C-ISP-MT - Mechatronika, studia stacjonarne pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
114B-ISP-AR
Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia
114B-ISP-IP
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia stacjonarne pierwszego stopnia
114B-ISP-MT
Mechatronika, studia stacjonarne pierwszego stopnia
114B-ISP-WR
Wspólny (Mechatronika, Automatyka i Robotyka), studia stacjonarne pierwszego stopnia
114C-ISP-IP
Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa, studia stacjonarne pierwszego stopnia
114C-ISP-MT
Mechatronika, studia stacjonarne pierwszego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2009L - ...)
3
(2009L - ...)
3
(2015Z - ...)
3
(2009L - ...)
3
(2009L - ...)
3
(2015Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-18)