Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowo wspomagane wytwarzanie II 1150-0000-MSP-0510
Reguły punktacji przedmiotu

115B-MSP-MB - Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne drugiego stopnia
115B-MSP-MM - Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne drugiego stopnia
115B-MSP-MR - Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne drugiego stopnia
115B-MSP-MT - Mechatronika, studia stacjonarne drugiego stopnia
115B-MZP-MB - Mechanika i Budowa Maszyn, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
115B-MZP-MM - Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
115C-MSP-MM - Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne drugiego stopnia
115C-MSP-MR - Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne drugiego stopnia
115C-MZP-MM - Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
115B-MSP-MB
115B-MSP-MM
115B-MSP-MR
115B-MSP-MT
115B-MZP-MB
115B-MZP-MM
115C-MSP-MM
115C-MSP-MR
115C-MZP-MM
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2008Z - ...)
2
(2008Z - ...)
2
(2008Z - ...)
2
(2008Z - ...)
2
(2010Z - ...)
2
(2010Z - ...)
2
(2008Z - ...)
2
(2008Z - ...)
2
(2010Z - ...)