Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Project on Machine Design II 1150-MT000-ISA-0303
Reguły punktacji przedmiotu

115B-ISA-MR - Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
115C-ISA-MR - Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
115B-ISA-MR
115C-ISA-MR
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2018Z - ...)
2
(2018Z - ...)