Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Library Training 4310-00000-I0A-0001
Reguły punktacji przedmiotu

111C-ISA-IS - Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
111D-ISA-IS - Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
111C-ISA-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
111D-ISA-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim
ECTS
ECTS
0
(2017Z - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Punkty - Szkolenie Biblioteczne
BIBL
1
(2014Z - ...)
1
(2014Z - ...)
1
(2014Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)