Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona przeciwpożarowa 7190-00000-ISP-0110
Reguły punktacji przedmiotu

719A-ISP-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719A-ISP-IS - Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719A-ISP-MB - Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719A-ISP-TC - Technologia Chemiczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719B-ISP-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719B-ISP-IS - Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719B-ISP-MB - Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719B-ISP-TC - Technologia Chemiczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719C-ISP-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719C-ISP-IS - Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719C-ISP-MB - Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719C-ISP-TC - Technologia Chemiczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
719A-ISP-BU
719A-ISP-IS
719A-ISP-MB
719A-ISP-TC
719B-ISP-BU
719B-ISP-IS
719B-ISP-MB
719B-ISP-TC
719C-ISP-BU
719C-ISP-IS
719C-ISP-MB
719C-ISP-TC
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2012Z - ...)
1
(2012Z - ...)
1
(2012Z - ...)
1
(2012Z - ...)
1
(2012Z - ...)
1
(2012Z - ...)
1
(2012Z - ...)
1
(2012Z - ...)
1
(2019Z - ...)
1
(2019Z - ...)
1
(2019Z - ...)
1
(2019Z - ...)