Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka 2 7190-BU000-ISP-0071
Reguły punktacji przedmiotu

719A-ISP-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719B-ISP-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719C-ISP-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719D-ISP-BU - Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
719A-ISP-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719B-ISP-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719C-ISP-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719D-ISP-BU
Budownictwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2012Z - ...)
5
(2012Z - ...)
5
(2019Z - ...)
5
(2022Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)