Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytrzymałość materiałów 1 7190-BU000-IZP-0250
Reguły punktacji przedmiotu

719A-IZP-BU - Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
719B-IZP-BU - Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
719C-IZP-BU - Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
719D-IZP-BU - Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
719A-IZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
719B-IZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
719C-IZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
719D-IZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 8
(2012Z - ...)
8
(2012Z - ...)
5
(2019Z - ...)
5
(2022Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)