Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy analizy energetyczno-ekologicznej obiektu budowlanego 7190-BU000-MSP-0130
Reguły punktacji przedmiotu

719A-MSP-BU - Budownictwo, studia stacjonarne drugiego stopnia
719B-MSP-BU - Budownictwo, studia stacjonarne drugiego stopnia
719C-MSP-BU - Budownictwo, studia stacjonarne drugiego stopnia
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
719A-MSP-BU
719B-MSP-BU
719C-MSP-BU
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2012Z - ...)
2
(2012Z - ...)
1
(2019Z - ...)