Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika, organizacja i kierowanie budową 7190-BU000-MZP-0170
Reguły punktacji przedmiotu

719A-MZP-BU - Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
719B-MZP-BU - Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
719C-MZP-BU - Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
719A-MZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
719B-MZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
719C-MZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2012Z - ...)
2
(2012Z - ...)
2
(2019Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)