Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 7190-BUKBU-MZP-0250
Reguły punktacji przedmiotu

719A-MZP-BU - Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
719B-MZP-BU - Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
719C-MZP-BU - Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
719A-MZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
719B-MZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
719C-MZP-BU
Budownictwo, studia niestacjonarne zaoczne drugiego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2012Z - ...)
5
(2012Z - ...)
4
(2019Z - 2023L)
2
(2023Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)