Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrologia i nauki o Ziemi - projekt 7190-IS000-ISP-0271
Reguły punktacji przedmiotu

719C-ISP-IS - Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719D-ISP-IS - Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
719C-ISP-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
719D-ISP-IS
Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne pierwszego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2019Z - ...)
2
(2022Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)