Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością 7190-TC000-IZP-0102
Reguły punktacji przedmiotu

719B-IZP-TC - Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
719C-IZP-TC - Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
719D-IZP-TC - Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
719B-IZP-TC
Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
719C-IZP-TC
Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
719D-IZP-TC
Technologia Chemiczna, studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia
ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2016Z - ...)
2
(2019Z - ...)
2
(2022Z - ...)
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)